Vid W.O/ej spelad match

Blir en match inte spelad eller om något lag lämnar WO är det viktigt att ni meddelar det till kansliet.

Om matchen inte skall spelas av någon anledning eller det är en WO så behöver ni meddela motståndarlaget och om matchen döms av distriktsdomare så är det hemmalaget som skall meddela domarna att matchen inte kommer bli spelad.

Döms matchen av distriktsdomare så skall ni även meddela Håkan Söderman om ej spelad match/WO.

Utöver detta så finns det ett formulär att fylla i och det gäller för alla serier (blå, röd, junior och senior).
Båda lagen skall fylla i det anledningen är för att vi skall få veta om ni skall spela matchen senare eller om ett beslut skall tas om WO.

Tänk på att W.O i någon av seriespelets tre sista omgångar medför uteslutning.

Läs mer om vad uteslutning innebär och dess konsekvenser i tävlingsbestämmelserna kapitel 3 §16.

W.O. döms:
- Vid ogiltigt uteblivande från match
- När förening ej har erforderligt antal spelare för att fullfölja matchen
- När förenings lag utan giltig anledning lämnar spelplanen före speltidens slut.

Om W.O. utdömts av Tävlingsutskottet ska slutresultat 5-0 och tre poäng utdelas till motståndarlaget, förutsatt att det uppnådda resultatet ej är fördelaktigare.

Skulle båda föreningarna i match ådömas W.O. får båda föreningarna 0-5 i målskillnad samt att inga poäng utdelas.

När W.O. dömts ut ska fastställd avgift erläggas till administrerande förbund. Föreningen kan åläggas att ersätta motståndarlagets och funktionärers resekostnader, arrangerande förenings kostnader, den kostnad laget kunde ha haft för att genomföra matchen samt övriga styrkta kostnader.

En förening kan inte ta ut W.O.-avgift i en sanktionerad turnering. Anmälan/skrivelse ska tillställas administrerande förbund.

Walk over avgifter*

Senior- och juniorlag 5 000 kr
Ungdomar 11-16 år 1 000 kr
Poolspel 1 000 kr* Vid andra W.O. match utgår en dubbel avgift.

Formulär som fylls i vid WO/Ej spelad match (Båda lagen)
Matchändringar
Oväder - osäker på spel

Kontakta oss

Håkan Söderman

Lag som döms av distriktsdomare

Pernilla Johansson

Lag som döms av ungdomsdomare

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS