Ungdomsmatcher
Gäller högsta nivån på serien för arvodet.

Kvalmatcher
Gäller arvodet i den serie man kvalar till.

Träningsmatcher
Match med lag i distriktsserier (Gäller div 2 och lägre)

Träningsmatcher = 120 kr mindre än ordinarie serietaxa. Den högsta serietillhörigheten gäller.

Exempel:

  • Spelar ett herrar div 2 lag mot ett herrar div 3 lag, gäller 850-120 kr
  • Spelar ett herrar div 3 lag mot ett herrar div 4 lag, gäller 750-120 kr


Match med lag i förbundsserier
 (Gäller lag som spelar i SSL, Allsv, H1)
Här kan ni se vad som gäller för förbundsserierna.

W.O. match - och eller inställd match
Vid inställd match – och eller W.O. match under matchdagen utgår en generell restidsarvode på 150 kr oavsett om domare infunnit sig på uppdragsplatsen eller ej. Reseersättning utgår för faktiskt körd sträcka. Ersättningen skall utbetalas av hemmalaget. Restidsersättning utgår ej.

Vid domarbrist kan matcher i HU, P16, P15 och vissa matcher i D3 dömas av en domare. Då gäller 1,5 gånger ordinarie arvode.

Övriga ersättningar
Restidsersättning > 6 mil ToR 110 kr
Restidsersättning > 12 mil ToR 160 kr
Restidsersättning > 20 mil ToR 230 kr
Restidsersättning > 30 mil ToR 280 kr

Restisdersättningen baseras på resan från bostaden till hallen. 
  
Milersättning finns i dokumentet Domararvoden säsong 22/34 till 25/26.


Dubbelmatcher på två olika orter

Om en domare dömer dubbelmatcher på två olika orter, ska antal mil mellan de två orterna fördelas på de båda föreningarna.

Exempel 1:
En Växjödomare har uppdrag i Alvesta och i Ljungby efter varandra.
Växjö - Alvesta - Ljungby - Växjö
I detta fallet ska Ljungby betala hela restidsersättningen. Eftersom Alvesta ligger inom 3 mil från domarens bostad.

Exempel 2:
En Växjödomare har uppdrag i Älmhult och i Ljungby efter varandra.
Växjö - Älmhult - Ljungby - Växjö

I detta fallet ska restidsersättningen delas mellan båda föreningarna. Detta för att även det första uppdraget berättigar till restidsersättning.

Kvinnlig Domare Pekar
Domararvoden säsong 22/23 till 25/26

Utbetalning av arvoden

Domaren lägger in sitt "kvitto" i iBIS som den ansvariga i föreningen hämtar och göra en utbetalning.

Det är viktigt att domarna har skrivit in rätt bankuppgifter så föreningen kan göra utbetalningen senast 5 vardagar efter matchdatumet.

Vid utebliven betalning!
Tänk på att ni själva kontaktar föreningen om ni inte fått ert arvode senast 5 vardagar efter matchen.

Saknar du ditt arvode kontakta

Pernilla Johansson
pernilla.johansson@innebandy.se
036-34 54 65

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS