§3c. Könsdispens

Anmälan om lagtillhörighet

Spelare 15 år och yngre kan anmäla sin vilja att få tävla i annan tävlingsklass, än den som följer det juridiska könet. Ingen prövning av sakförhållande ska göras.

Dispens för flickor i pojkserierna för en spelare som fyller 15 år samma år som spelåret inleds eller yngre behöver ej sökas, könsdispensen ska används för flickor som saknar flicklag att spela i. Det är inte avsett att hjälpa pojklag som saknar spelare.

Spel medges i SmIBF:s administrerade serier, sanktionerade turneringar och Fair Play Cup.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS