Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Parainnebandy - Gävledalaserien

Idrott skall vara något för alla, oavsett förkunskaper, fysiska eller mentala förutsättningar. Personer med funktionsnedsättningar har precis som alla andra behov av rörelseglädje och möjligheten att få träffa kompisar och vara en del av den fantastiska idrottsvärlden med just lagkamrater och ledare. Att bli sedd och stöttad av ledare, att bli inspirerad att utmana sig själv och se sig själv utvecklas kan tyckas som en självklarhet men tyvärr ofta något som inte blir verklighet då fritidsaktiviteterna ofta kan lysa med sin frånvaro.

I Innebandyregionen Gävleborg och Dalarna satsar Innebandyförbundet stort på att få fler i rörelse. Ta chansen att starta Paraverksamhet i er förening - eller utveckla verksamheten i er förening. Starka samverkanspartners är Gävleborgs och Dalarnas Parasportförbund.

Ta kontakt med halsingland@innebandy.se, dalarna@innebandy.se, gastrikland@innebandy.se om ni som förening är intresserad att få processstöd, tips med idéer, utvecklingsstöd, hjälp med processansökan eller dylikt.

Klicka här för mer information.

Inbjudan till Gävledala serien innebandy 2021-2022.

Vi är glada och stolta att tillsammans kunna presentera årets upplaga till Sveriges trevligaste innebandyserie och den tredje säsongen inom Parasport och Gävle-Dalaserien 2021-2022.

Parainnebandyserien erbjuds och administreras i ett samarbete mellan Gävleborgs och Dalarnas Innebandyförbund och Gävleborgs- och Dalarnas Parasportsförbund.
Serien är öppen för alla föreningar ansluten till Svenska Parasportförbundet och Svenska Innebandyförbundet. Ta omgående kontakt med avsändarna för stöttning om ni saknar anslutning till någon av organisationerna. Vi hjälper er genom processen parallellt.

Idrott skall vara något för alla, oavsett förkunskaper, fysiska eller mentala förutsättningar. Personer med funktionsnedsättningar har precis som alla andra behov av rörelseglädje och möjligheten att få träffa kompisar och vara en del av den fantastiska idrottsvärlden med just lagkamrater och ledare. Att bli sedd och stöttad av ledare, att bli inspirerad att utmana sig själv och se sig själv utvecklas kan tyckas som en självklarhet men tyvärr ofta något som inte blir verklighet då fritidsaktiviteterna ofta kan lysa med sin frånvaro.

Genom att erbjuda föreningar och initiativ stöttning, utbildning, evenemang och prova på verksamheter kan personer med funktionsnedsättningar få chansen att bli en del av idrottsvärlden oavsett vilka utmaningar man står inför. Tillsammans erbjuder vi meningsfulla fritidsaktiviteter på lika villkor där individen sätts i centrum och aktiviteter formas och skapas efter idrottarens behov och förutsättningar. Allt för att så många som möjligt skall vara med i idrotten så länge som möjligt i en så bra miljö som möjligt.

Spelas i sammandragsformat i ”cupliknande” format
Serien spelas i sammandragsformat där man kan anmäla sig till de sammandrag man själv känner och vill. Allt för att göra det så enkelt och pandemi-säkert som möjligt.
Efter ett år präglat av pandemin som tillslut omöjliggjorde spel inom parainnebandyn känns det extra kul att återigen kunna erbjuda spel i Gävle-dalaserien igen.


Ökad satsning på Intellektuella Funktionsnedsättningar
Till hösten är vi också stolta att representera en ökad satsning på rena IF klasser, allt för att skapa jämlika och rättvisa förutsättningar för alla att kunna delta i verksamheten. Därför kommer serien ha två klasser (En IF och en NPF klass) med sedermera två divisioner per klass. En lätt och en svår.

Läs mer i hela inbjudan.

Våra sammandrag:

*Uppdaterat den 20211003
Sammandraget i Falun flyttas från 20/2 till 19/12.
*Uppdaterat den 20211007
Sammandraget i Sandviken flyttas från 6/11 till 7/11.

16/10 Lugnet Falun
7/11 Jernvallen
21/11 Gavlehov Gävle
19/12 Lugnet Falun
15/1 Jernvallen
26/2 Gavlehov
12/3 Borlänge
3/4 Gavlehov