Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Uttagningsprinciper & Gävleborgshjulet

Gävleborgshjulet skall anses som ett verktyg att på individuell nivå stimulera, mäta och säkerställa nivåutvecklingen på varje spelare.

Dessa punkter ska användas som riktlinjer, utvecklingsmall och mål på individnivå på röd, grön samt blå nivå. Målet med dessa punkter är att spelare på varje nivå ska ha nått så långt det bara går i sin utveckling och ”klara av” så många punkter som möjligt när den lämnar sin nivå

Hela hjulet, samt inlärningsmetoder och förklarande text på varje nivå "finns" att tillgå till höger i modulen. 

Atlet-portalen:

www.mamovement.minasajter.se
Anv: GIBF@mamovement.se
Pass: GIBF