Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Gävleborgs Spelarutbildningsprogram och Distriktslagsverksamhet 21/22

Vilka spelare har möjlighet att anmäla sig?
Spelarutbildningsprogrammet vänder sig till alla spelare födda 05–09. (Dock enbart 05-07 i Hälsingland, då samgående processen första året inte kommer skilja organisationen sedan tidigare år)

Gruppindelning kommer att ske efter utveckling, ambition och tillfälle/målgrupp men i första hand ser grupperna ut enligt nedan:
- Grupp A - 12-13 år. (08–09)
- Grupp B - 14-15 år. (06–07)
- Grupp C - 16 år. (05)

Vad är en tematräning och vad innehåller den?
En tematräning är en heldag (i huvudsak), fartfylld med massvis med Innebandy och utvecklingsforum. Som bas utgår en tematräning utifrån tre delar, Människan (teori), Atleten (fysisk-träning och kunskapstillförsel) och Innebandyspelaren (innanför sargen).

Var sker tematräningarna?
I grupp A och B sker tematräningarna i både Gästrikland och Hälsingland, vilket betyder att man inte reser över "distriktsgränserna". Dvs är man från en Hälsingeklubb går man på tematräningarna i Hälsingland och viceversa.

Enda undantaget kan bli för de individer som är födda 06 under våren 2022 där gemensamma aktiviteter kan komma att bli ett inslag.

För grupp C kommer både "distriktsvisa" och gemensamma sammankomster att ske.

Vilken plats sker dessa?
Gavlehov (om inget annat anges i Gästrikland) samt ambulerande i Hälsingland

Vilka tider gäller?
Samtliga tematräningar där inte annan angiven starttid, startar kl. 10.00 och slutar mellan 15 och 16.00, individuell kallelse går ut under veckan innan per mejl och hemsidan.

När är tematräningarna?
Följande är det preliminära schemat som gäller om inget annat kommuniceras:
*Gävleborgs Innebandyförbund äger rätten att flytta dessa om verksamheten kräver det.

16/10, 13/11, 4/12, 22/1, 19/2, 12/3 (Gavlehov alla gånger) - Gävle
25/9 (Bollnäs Sporthall), 16/10 (Aktivitetsfabriken, Hudik), 5/12 (Bollnäs Sporthall), 22/1 (Aktivitetsfabriken, Hudik), 13/3 (Söderhamn Sporthall) - Hälsingland

Observera att ytterligare tillfällen kommer adderas för spelare födda 05.

Måste jag deltaga på alla träffar?
Det är inget krav att deltaga på varje träff utan man deltar utifrån sin egen vilja och ambition. Däremot behöver man anmäla sin frånvaro för administrations-förfarandet.

Om jag vill gå både i Gästrikland men också i Hälsingland, vad gäller då?
Det är helt upp till er som spelare, om jag vill gå på fler träffar så är man varmt välkommen att göra det. Man ansvarar för transport individuellt.