Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

För förening och ledare

För förening och ledare, Spelarutbildningen i föreningsperspektiv...

Vår målsättning är att enbart bedriva kostnadsfria aktiviteter för distriktets spelare. Tyvärr är det ekvationen idag omöjlig, men vår tro är att vi kan sänka avgifter och kostnader om vi tillsammans går enad front. Vi vill be er att tipsa oss om inslag som kan lyfta verksamheten i form av resurser och kompetens. Det kan vara i form av föreläsare, ledare eller andra inslag som kan hjälpa oss att hålla nere kostnaderna. Exempelvis besök från våra elitlag, besök från era ledare i lagen etc. Vi hoppas att ni kan marknadsföra vår gemensamma produkt och verka för att den blir så bra som möjligt, i det fallet kan vi hålla nere kostnader och fler kan fortsätta med Innebandy eller idrott längre. Då blir vi tillsammans ett starkare Innebandy Gävleborg.

Spelarutbildningen kostar inte föreningen någonting, utan varje deltagare anmäler sig frivilligt, däremot tillgodoser varje deltagare sig en grundutbildning för barn- och ungdomar. Dvs varje deltagare får en grundutbildning inom SIU. Det betyder att varje enskild deltagare är unga, nya potentiella ledare i era lag. Ta chansen att använda dessa också i eventuella ledaruppdrag. Utbildningen kommer faktureras föreningen, och subventioneras via idrottslyftet

För er ledare...

Vi vill också stärka dialogen med er men det medför också att vi skärper strukturen för våra kommunikationskanaler för at kunna få så professionella svar som möjligt. Ett steg i utbildningen Steg 1 är också att lära och utbilda barnen själva att ta ansvar. Det vill säga att man som deltagare själv börjar fundera på hur man kommer förberedd till aktiviteter och meddelar frånvaro etc.

Så som vi alltid trycker på är det av stor vikt att få ta del av era synpunkter. Vi kommer under säsongen fortsätta med att sätta upp forum för utveckling för att diskutera förutsättningarna spelarutveckling i Gävleborg, så vill man vara med och påverka, engagera eller delta uppskattar så hoppas vi på erat deltagande.

Inget konvent är i dagsläget planerat.