Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

För föräldrar, Spelarutbildningen i föräldraperspektiv

Vad får man när man betalar?

Först och främst hoppas vi att Innebandyupplevelsen och den sociala delen är vad man ser som huvudanledning till sitt deltagande. Förutom gedigna Innebandydagar med ledare som besitter väldigt god erfarenhet, kompetens och utbildning så genomförs även Atletiskt träning och Människan (teoriinslag/föreläsningar). På varje tillfälle serveras även lättare kost samt så ingår kläder och en gemensam profil för ditt deltagande. Vi håller på att se hur vi framöver skall hantera de som har flera uppsättningar kläder, ett steg i att hålla nere kostnaderna för deltagandet.

Som förälder är det viktigt att jag:

  • Ställer krav på att ledarna följer Modellen, SIU-modellen och GIBF: s Värdegrund
  • Uppträder med respekt för domare, motståndare, ledare, andra föräldrar och åskådare
  • Stöttar mitt barn och inte pressar, oavsett vad
  • Uttrycker mig positivt och inte nedvärderande i fysiska forum eller Sociala Medier etc.
  • Ställer frågor om det är något man undrar, det är säkerligen fler som undrar samma sak
  • Respekterar ledarnas beslut
  • Påverka spelarnas prestation annat än i stöttande anda