Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Spelarutbildningsprogrammet

Gävleborgs Spelarutbildningsprogram och Distriktslagsverksamhet 22/23

Länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAxLMDsMx-OnLzxF-ZJdLDZE5zgHClMDU3apr3bdIUkwO77g/viewform

Gävleborgs Innebandyförbund tillsammans med Dalarnas och Upplands innebandyförbund, är stolta att återigen kunna presentera en ny upplaga av Spelarutbildningen. Den femte upplagan, i år helt integrerad i G-U-D samarbetet. Programmet där vi fortsatt arbetar hårt för att utveckla distriktens spelarutbildningsmodell, en modell inkluderat distriktslagen där både bredd och elit får plats. Här står alltid individen i centrum och de bästa möjliga utvecklingsmiljöerna ska skapas på samtliga nivåer.

Spelarutbildningen huvudsyfte är att vara föreningarnas kompletterande verksamhet som skall stärka individers och föreningarnas kompetens rörande spelarutbildning. Det görs genom utvecklingsdagar/tematräningar, dels genom att stärka relationer och inspirera föreningarnas befintliga arbete men också genom att spelarna får prova på nya saker i en ny miljö.

*Spelare födda 2005 och deras representation i SDF-SM i november 2022 regleras och omfattas inte av denna anmälan.

Det övergripande målet är att fortsatt få fler spelare att fortsätta längre, få fler verktyg i sin utveckling samt skapa nätverk för ledare.

I spelarutbildningsprogrammet, får du som spelare en gedigen spelarutbildning som komplement till din vardagliga verksamhet. Du som spelare, som har hunger att utveckla sin egen kapacitet skall få nya erfarenheter och verktyg för att ta nästa steg. G-U-Ds Innebandyförbund arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande och ett motiverande klimat för alla deltagare.

I den bästa av alla världar möts och samverkar alla föreningarnas spelare och ledare på röd nivå en dag i månaden. Spelare får testa nya delar, ledare nätverkar och sedan tar man med sig ny härlig energi och inspiration hem till sin föreningsmiljö.

Syftet är att ge en gedigen utbildning över tid kopplat till SIU-modellen och Spelarutvecklingsmodellen. Syftet med modellen är också av samma vikt att inspirera och komplettera den redan befintliga föreningsverksamheten. Målsättningen med denna verksamhet är att den skall vara något extra.

Spelarutbildningsprogrammet är en verksamhet som bygger på flertalet tematräningar, öppna för alla med målsättning att utveckla individer, både på och utanför Innebandyplanen.

Det viktigaste är att verksamheten präglas av otroligt mycket glädje men innan för sargen skall man också känna att man utvecklas varje tillfälle. Ambitionen är att hela tiden få lära och prova nya moment och fylla på sin verktygsbank. Innebandyspelet skall inte präglas av samma delar varje gång utan nya delar som också skall svara på distriktets och föreningarnas utmaningar nationellt. Det är inte meningen att man skall träna på resultatorienterade moment utan centralt är den prestationsbaserade utvecklingen där man utgår ifrån individen i centrum.

Målgruppen för spelarutvecklingen och spelarutbildningsprogrammet är samtliga spelare i G-U-D på svart och röd nivå. Oavsett erfarenhet, kunskap eller spel- och lagtillhörighet är du välkommen.

Ditt engagemang i Spelarutbildningsprogrammet skall styras av inre motivation och ditt deltagande är frivilligt. Spelarutbildningen skall gå att kombinera med andra idrotter och skall gå i framkant för ett starkt samarbete över idrottsgränserna.

Varje unikt spelarutbildningstillfälle skall även vara en plattform för ledare att kunna utbyta erfarenheter med varandra och kunna ge möjligheter för kompetenshöjning. Vi vill ha ledare som brinner för att utveckla sig själv och andra.

Viktiga synergier med verksamheten är den sociala interaktion som sker mellan spelarna. För Innebandyn i Gävleborg, Uppland och Dalarna är värdegrunden det mest centrala och vi tror bestämt att det sociala utbytet bland deltagarna också leder till fina relationer mellan lag och spelaren.

Vår värdegrund: Inkludering – Samverkan – Nyskapande

Svensk Innebandys värdegrund handlar om tre ord som visar oss rätt och som vi har med oss i allt vi gör. De är grunden till Svensk Innebandys personlighet som i sin tur bygger vad och hur vi gör saker. Att vi exempelvis behandlar alla jämlikt, arbetar tillsammans och att vi brinner för vår sport men vågar testa nya idéer.

Konkret målsättning med verksamheten:
•                     Vara föreningarnas kompletterande verksamhet
•                     Stärka och inspirera föreningarnas befintliga arbete
•                     Få fler spelare och få spelare att fortsätta längre
•                     Skapa nätverk för ledare

Våra ledord är:
•                     Utveckling – Vi skall svara på samhällets utveckling
•                     Ledande – Vi skall ta initiativ
•                     Med inte mot – Vi skall få alla att vara med och motverka utanförskap
•                     Vårat bästa – Vi skall ge allt, sträva efter att vinna men inte till vilken pris som helst
•                     Utbildning – Vi tror på utbildning och utveckling, inte avveckling
•                     Engagemang – Tror Vi Är allting

____________________________________________
Frågor och svar:

Vilka spelare har möjlighet att anmäla sig?
Spelarutbildningsprogrammet vänder sig till alla spelare födda 06–10. (Dock enbart 06-08 i Hälsingland)

Gruppindelning kommer att ske efter utveckling, ambition och tillfälle/målgrupp men i första hand ser grupperna ut enligt nedan:
- Grupp A - 12-13 år. (09–10)
- Grupp B - 14-15 år. (07–08)
- Grupp C - 16 år. (06)

Vad är en tematräning och vad innehåller den?
En tematräning är en heldag (i huvudsak), fartfylld med massvis med Innebandy och utvecklingsforum. Som bas utgår en tematräning utifrån tre delar, Människan (teori), Atleten (fysisk-träning och kunskapstillförsel) och Innebandyspelaren (innanför sargen).

Var sker tematräningarna?
I grupp A och B sker tematräningarna i både Gästrikland och Hälsingland, vilket betyder att man inte reser över "distriktsgränserna". Dvs är man från en Hälsingeklubb går man på tematräningarna i Hälsingland och vice versa.

Enda undantaget kan bli för de individer som är födda 07 under våren 2022 där gemensamma aktiviteter kan komma att bli ett inslag.

För grupp C kommer både "distriktsvisa" och gemensamma sammankomster att ske.

Vilken plats sker dessa?
Gavlehov (om inget annat anges i Gästrikland) samt ambulerande i Hälsingland

Vilka tider gäller?
Samtliga tematräningar där inte annan angiven starttid, startar kl. 10.00 och slutar mellan 15 och 16.00, individuell kallelse går ut under veckan innan per mejl och hemsidan.

När är tematräningarna?
Följande är det preliminära schemat som gäller om inget annat kommuniceras:
*Gävleborgs Innebandyförbund äger rätten att flytta dessa om verksamheten kräver det.

15 okt, 12 nov, 10 dec, 21 jan, 18 feb, 11 mar - Gävle
15 okt, 12 nov, 10 dec, 21 jan, 18 feb, 11 mar - Hälsingland

Observera att ytterligare tillfällen kommer adderas för spelare födda 06.

Måste jag deltaga på alla träffar?
Det är inget krav att deltaga på varje träff utan man deltar utifrån sin egen vilja och ambition. Däremot behöver man anmäla sin frånvaro för administrations-förfarandet.

Om jag vill gå både i Gästrikland men också i Hälsingland, vad gäller då?
Det är helt upp till er som spelare, om jag vill gå på fler träffar så är man varmt välkommen att göra det. Man ansvarar för transport individuellt.

Matchflyttar och krockar? Vad gäller då?
I röda serier skall det vara spelfritt, Gävleborgs Innebandyförbund planerar för så optimala lösningar som möjligt och kommer inte förlägga seriematcher under spelarutbildningsdagarna. Däremot gäller det inte senior och juniorserier där ansvaret ligger på föreningsledare att identifiera eventuella krockar. I de fall hjälper Gävleborgs Innebandyförbund givetvis till med matchflyttar vid god framförhållning.

Har ni som förening lag som spelar i flera serier, eller om ni vet om att ni har problem av annat slag någon helg är det bra om ni tittar igenom alla spelscheman redan nu så att allt är klart innan serierna startar. Krockar era dagar med spelarutbildningen är det helt accepterat att flytta matchen.

Vad kostar det att vara med och vad får jag?
Kostnad för hela utbildningsprogrammet:
Födda 06: 2000 SEK
Födda 07-10: 1500 SEK

Anmälningsavgiften faktureras under första delen av hösten.  

Anmälan är bindande och faktureras. Gävleborgs Innebandyförbund äger rätten att skicka obetalda fakturor till inkasso och ta ut en förseningsavgift.

Om jag har fler barn? Då utgår jag från en rabatt om 25% på andra barnet och tredje barnet är med kostnadsfritt. Ange det i så fall under övrig information.

Vad som ingår är:
- Deltagaravgift
- Kost/mellanmål på dessa träffar
- Innebandy av välutbildade ledare med engagemang för att utveckla både människor, spelare och sig själva.
- Atletisk träning av legitimerade fysiologer, fysioterapeuter och experter inom anatomi.
- Ledarskapsutbildningar inkluderande en Grundutbildning för ledare samt andra teoriinslag som är kopplade till Gävleborgshjulet och individuell utveckling.
- Tränings-kit bestående av strumpor, shorts och t-shirts (+vattenflaska), observera att dessa kläder sedan SKALL bäras på dessa träffar för enhetlig klädsel.
- Överdrags overall för samtliga spelare

Samtliga aktiviteter kopplade spelarutbildningen etc ingår i avgiften exkluderat ev deltagande för SDF-SM för spelare födda 06.

Observera att storlek skall anges för kläderna i denna anmälan.
Vid önskemål om provning kontakta: gavleborg@innebandy.se

*Observera att man har möjlighet att välja bort overall och få en rabatterad kostnad på 300 SEK under förutsättning att man har varit med tidigare år och har en overall att bära. Observera att overallen skall vara det man bär i överdrags-funktion, inga klubbkläder skall bäras.

Vi reserverar också för att overallernas utseende kan vara olika då modeller och leverantörer ändrar sitt utbud, mindre detaljer kan således avvika.

Om jag inte har råd att vara med? Vad gör jag då?
#InnebandyForAllFOND
Gävleborgs Innebandyförbund som har inrättat en fond där familjer/individer med begränsade resurser kan ansöka om anstånd och subventioneringar. En fond med ekonomiska möjligheter där man med begränsade resurser kan söka stöd för idrottsdelaktighet och/eller utrustning för delaktighet.

Fonden är upprättad av distriktsförbundets distriktsstyrelse där #InnebandyForAll-s värdegrund är den centrala. Värdegrunden kan du läsa om på hemsidan.

Fonden är upprättad i ett samarbete mellan Gävleborgs Innebandy, våra värdegrundspartners samt Svenska Kyrkan och Diakonirådet Gävle.

Fonden hittar du här:  https://innebandyforall.se/fond 

Finns det en tydlig koppling mot NIU och våra två Innebandygymnasium?
Ja, Gävleborgs Innebandyförbund arbetar för att skapa bättre förutsättningar för det befintliga Innebandy-gymnasierna i distriktet och stärka deras varumärke och position inom deras verksamhetsområde. Förbundet vill ta ett större ansvar för NIUs betydelse i distriktet och för vår idrott samt positionering. Detta skall ske med redan starkt, fördjupat samarbete.
NIU är Innebandygymnasiet som finns både i Sandviken på Bessemerskolan samt på Broman Gymnasiet i Hudiksvall.

Mer information finns här:
https://www.bessemerskolan.se/omskolan/idrottsutbildningar/niuinnebandy.17181.html 

https://www.hudiksvall.se/Bromangymnasiet/Sidor/Program/Nationell-idrottsutbildning.html

Vad gäller för de respektive åldersgrupperna?
För spelare som är 12–13 år får spelarna kanske för första gången komma i kontakt med förbundsutbildade instruktörer som har fokus på individuell utveckling. I denna ålder är det viktigt att träna på att träna. Dvs att lära sig träna istället för att tränas. Här introduceras man i samtliga moment som kommer vara centrala i utvecklingen av röd nivå, både som spelare, atlet och människa. Det kan betyda att mycket av inslagen är nytt, här kommer man att få prova på och lära sig.

För dem som är 14–15 år arbetar man intensivt med Sweden Floorball Youth konceptet. Sweden Floorball Youth (SFY) riktar sig till 14 och 15-åringar som vill fortsätta utvecklas i sin innebandy. Tematräningarna och träningarna är framtagna av bland annat landslagens förbundskaptener, och fokus läggs på de saker som är viktiga för framtidens innebandyspelare.

För 16 åringarna finns möjlighet att förutom få en väldigt gedigen utbildning i SFYC innehållet, också möjligheten att spela för Gävleborgslaget i Distriktslags SM i Nyköping 2022 mellan 5-8 januari.

Vad är distriktslaget och hur fungerar det?
Gävleborgslaget är det lag som mäter sig mot Sveriges bästa 16-åringar på tjej- och killsidan.

Uttagningen till detta genomförs enbart via spelarutbildningsprogrammet och ”Gävleborgshjulet” finns att tillgå på hemsidan.

Länk till Gävleborgshjulet: https://innebandy.se/gastrikland/spelare/spelarutveckling-i-gastrikland/spelarutbildningsprogrammet/uttagningsprinciper-gastrikehjulet/ 

Gävleborgslaget spelas endast med spelare födda 2006.

SDF-SM spelas enbart för 16-åringar och är något Svensk Innebandy har tagit beslut om. Vår definition av det är följande; Syftet med SDF-SM är att genom modellen, ha skapat så bra förutsättningar som möjligt för att mäta verksamheten (kollektivt) och låta de spelare som ligger längst fram individuellt få mäta sig med de bästa nationellt (individuellt). Målsättningen är att skapa bästa förutsättningar för prestationsbaserad utveckling samtidigt som målsättningen är att vinna alla matcher vi ställer upp i.

Syftet med SDF-SM i Gävleborg är att genom modellen, ha skapat så bra förutsättningar som möjligt för att mäta verksamheten (kollektivt) och låta de spelare som ligger längst fram individuellt få mäta sig med de bästa nationellt (individuellt).Målsättningen är att skapa bästa förutsättningar för prestationsbaserad utveckling samtidigt som målsättningen är att vinna alla matcher vi ställer upp i.

SDF-SM truppen tas ut i preliminärt i november. Mer information om det kommer.

Medverkan i SDF-SM, kostar det något?
Det kommer även till komma en avgift för deltagandet av SDF-medverkan. Dvs de som medverkar som under SDF-SM och en avgift som inkluderar; deltagandet, transporter, kost, transporter etc. SDF-SM går av stapeln i Nyköping i januari 2023. Avgiften kommer vara kostnadstäckande och ligga mellan 1000-1500 SEK.

Spelas det ytterligare matcher i Spelarutbildningen?
Målsättningen är att samtliga spelare i modellen ska ha fått prova på att spela "Gävleborgsmatcher". Vid flera tillfällen erbjuds träningsmatcher i förberedande syfte mot våra angränsade distrikt och dess motsvarighet till vår modell.

Vår ambition med modellen är att har man varit med i Spelarutbildningen, gjort de framsteg modellen syftar till så har man antagligen spelat X antal matcher för Gävleborg i samband med Spelarutbildningen. Där hävdar vi starkt att själva SDF-SM medverkan inte är avgörande för varken individens fortsättning, livslånga idrottande eller utveckling. SM blir enbart ett mätverktyg och en "happening" för de som kommer med vilket vi är glada för, men den stora utvecklingsinsatsen ligger på samtliga deltagare i Spelarutbildningsprogrammet.

Matcher spelas i första hand mot våra samarbetes-distrikt som är: Gästrikland, Hälsingland, Uppland och Dalarna.

Träningstiderna för grupp C - på veckodagar.
En del av träningstiderna från oktober/november och fram ligger på veckodagar på Gavlehov och eventuella hallar i Hälsingland för ökad förberedelse inför SDF-SM. I vissa fall betyder det att den träningstiden ej blir disponibel för era föreningslag. Vi har försökt att sprida ut tiderna så mycket som möjligt så att det inte skall krocka med samma lag. Vi hoppas att ni har överseende med det men också tar detta som ett tillfälle att stärka laget på andra plan.

Vi har också möjligheten att kunna hjälpa ert lag med individuell eller annan träning om ni inkommer med önskemål med god framförhållning. Ta annars chansen att titta på träningen och exempelvis kunna utbyta erfarenheter etc.

Exakta tider kommuniceras via hemsidan närmare.
Länk: https://innebandy.se/gastrikland/spelare/spelarutveckling-i-gastrikland/ 

Vad gäller målvakter?
Alla målvakter kommer under lägret att få chansen till individuell målvaktsträning på dessa träffar i samband eller runt dessa träffar.

Det kommer även erbjudas flertalet specifika målvaktsträningar enbart för målvakter under veckodagar under säsong. Håll utkik efter dessa tillfällen på hemsidan. Där kommer dessa publiceras men också skickas ut via mejl.

I första hand kommer dessa målvaktsträffar endast att ske i Gävle.

Varmt välkommen med din anmälan!

För frågor: gavleborg@innebandy.se 

Sista anmälningsdag: (spelare födda 2006) 2020-09-17 (CAMP 16 Augusti för P06)
(Spelare födda 07-08 Hälsingland och 07-10 Gästrikland) 2020-09-30
Mer information kommer presenteras per mejl och hemsida, du får en bekräftelse per mejl när anmälningstiden har löpt ut.