Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Valberedningen informerar inför årsmötet 2021

Valberedningen i Gästriklands- samt Hälsinglands Innebandyförbund vill härmed informera om de personer i distriktsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid årsmötet torsdagen den 17:e juni samt tisdagen den 29 juni 2021 samt vilka av dessa som ställer sig till förfogande för omval.

Gästriklands Innebandyförbunds årsmöte föreslås anta nya stadgar vilket övergripande innefattar ett namnbyte till Gävleborgs Innebandyförbund, ny omfattning av distriktets geografiska angränsning samt ändrade förutsättningar för styrelsesammansättningen.

Mer information finns i möteshandlingarna. Klicka här för att komma dit. 

Under förutsättning att FS Svenska Innebandyförbundet beslutar om samgåendet till Gävleborgs IBF föreslår nuvarande SDF-styrelse att sammansättningen som ligger till grund för valen till distriktsstyrelsen i Gävleborg innefattar ordförande samt 6-12 ledamöter.

Nominering av ytterligare kandidater till distriktsstyrelsen:
Röstberättigad förening (Inklusive föreningar anslutna till Älvkarleby Kommun) kan fram till tisdagen den 8 juni 2021 avge förslag på personer för valen enligt 2 kap § 9-11 punkterna.

Personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse och bör känna till sin nominering. Detta gäller naturligtvis inte de personer som namnges ovan.

Gästriklands och Hälsinglands Innebandyförbund vill också understryka det viktiga i att alla grupper i SDF-styrelsen ska sträva efter balans så att jämställdhet mellan kvinnor och män råder.

/ Valberedningen, Gästriklands Innebandyförbund och Hälsinglands Innebandyförbund.

Ulf Rönnewald, Gävle (ulf.ronnewald@garmin.com)
Bosse Westerlund, Gävle (bosse.westerlund@emrik.se)
Camilla Hammarström, Ockelbo (camillahamm@hotmail.com)
Annika Gullberg, Bollnäs (annika.gullberg@intersport.se)
Sigge Flodin, Söderhamn (siggeflod@gmail.com)
Isabel Forslin, Hudiksvall (isabel.anders@telia.com)

Val till distriktsstyrelsen i Gävleborgs IBF:

Ordförande (för en tid av 1 år)
Michael Parment, Gävle
Står till förfogande för omval

Styrelseledamöter (för en tid av 2 år)

Peter Nordqvist, Gävle
Står till förfogande för omval

Jonas Jonsson, Gävle
Står till förfogande för omval

Helena Laulainen, Sandviken
Står till förfogande för omval

Erik Lindberg, Årsunda
Står ej till förfogande för omval

Ledamöter distriktsstyrelsen: Johan Lindström, Valbo, Håkan Ekdahl Gävle och Micke Moberg Sandviken har ett år kvar på sina mandatperioder.

Styrelseledamöter Hälsingland
Hans Löfstrand, Solna (Ordförande)
Står till förfogande för nyval som ledamot.

*Patric Jonsson, Gnarp
Står till förfogande för fyllnadsval 1 år

*Anders Murman, Söderhamn
Står till förfogande för fyllnadsval 1 år

*Mats Edholm, Söderhamn
Står till förfogande för fyllnadsval 1 år

*Samtliga tre vederbörande har ett år kvar på mandatperioden i Hälsingland.

Johnny Sundberg, Bollnäs
Står till förfogande för nyval 2 år 

short_text    Publicerat av Jakob Westerlund 2021-06-02, kl 09:36