Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Stadgar reviderade för Gävleborgs IBF

Förutom att välja den första historiska SDF-styrelsen reviderades också stadgarna inför det första historiska SDF-mötet i Gävleborgs IBFs regi.

Stadgarna har fått sig en rejäl översyn, en tydligare koppling mot RFs stadgeordning och ett avstamp för framtiden.

Stadgarna är det dokument som reglerar hur Gävleborgs Innebandyförbunds organisation är uppbyggd, vilket ändamål verksamheten har samt hur föreningsdemokratin tillämpas i detalj.

Stadgarna i sin helhet finns att tillgå här.

short_text    Publicerat av Jakob Westerlund 2021-07-06, kl 00:00