Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte den 29:e juni

Härmed bjuder Gästriklands Innebandyförbund in till årsstämma för verksamhetsåret 2020-2021.

Till: Enligt stadgarna röstberättigade föreningar 
Datum: 29 juni, 18:30
Plats: Digitalt via länk

Anmälan via denna länk.

Utifrån SIBFs Förbundsmötes beslut 2021-06-20 om samgående till Gävleborgs IBF vilket innefattar årsmötet att anta nya stadgar inkluderat namnbyte samt ändrade geografiska gränser enligt den arbetsordning som beslutades på det extra årsmötet den 11 maj 2021. Förslaget innebär att samtliga medlemsföreningar kommer att beviljas medlemskap i nya Gävleborgs Innebandyförbund.

Anmälan med fullmakt skall vara Gästriklands IBF tillhanda senast två dagar innan extra distriktsmötet. Fullmakten sänds till gastrikland@innebandy.se

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finnas tillgängliga för föreningarna senast två veckor före distriktsmötet på förbundets hemsida. 

Årsmöteshandlingarna kommer att presenteras på följande länk.

short_text    Publicerat av Jakob Westerlund 2021-05-17, kl 18:37