Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Förbundsmötet röstade för samgående

Under söndagen genomfördes Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte där frågan om samgåendet mellan Gästrikland och Hälsingland avhandlades. Förbundsstyrelsen hade redan gett sitt uttalen med förslag att bifalla motionen. Under mötet beslutade ett enhälligt möte att verkställa samgåendet av Gästriklands och Hälsinglands IBF till Gävleborgs IBF per omgående.

Förbundsstyrelsen beslutades även att få i uppdrag att göra en översyn av fördelningen av SDF- bidraget efter verksamhet och resultatmål hos SDF kopplat till Innebandyn Vill och Strategi 2025. Förbundsstyrelsen får i sitt uppdrag att rapportera slutsatserna av detta utredningsuppdrag vid Förbundsmötet 2022.

Mer information följer. 

short_text    Publicerat av Jakob Westerlund 2021-06-20, kl 14:59