Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Avsiktsförklaring mellan Korpen Gävle och Gästriklands- och Hälsinglands Innebandyförbund undertecknad

Korpen Gävle och Gästriklands Innebandyförbund har precis undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att stärka motionsverksamheten i kommunen och regionen i framtiden. Korpen Gävle har under de senaste säsongerna haft ett nedåt vikande antal lag anmälda till seriespelet. Framförallt har antalet damlag försvunnit drastiskt och inför säsongen 2019/2020 uteblev dam-verksamheten helt. Gästriklands Innebandyförbund har i sitt uppdrag mot RF och Svenska Innebandyförbundet målet att utöka antalet motionärer till 60 tusen på nationell nivå. I uppdragen på regionalnivå prioriteras motionsverksamhet och distrikten uppmanas att skapa serieverksamhet något som har resulterat i en översyn av möjligheterna på lokalnivå.

Innebandyns värdegrund handlar om samverkan och tillsammans, en viktig del i målen inom strategidokumentet Innebandyn Vill är just samarbete och nyskapande. Detta samarbete genomsyras av de värdeorden, ett nyskapande samarbete som skall leda till fler motionärer och fler individer i rörelse.

- Det känns jättebra att vi kan krocka arm med en stark aktör för idrott och värdegrund, det här är precis vad vi behöver för att lyfta verksamheten för alla inblandade. Det handlar om att det skall bli bättre för alla och stärka det befintliga engagemanget, säger Jörger Olsson som är ordförande i Korpen Gävle.

I en stad med den geografiska förankring i länet som Gävle är kan dubbla verksamheter vara hämmande, eller i alla fall konkurrerande, vilket kan leda till splittringar istället för samverkan och positiva synergi-effekter. Båda organisationerna är rörande överens om att en samverkan för att stärka tävlingsverksamheten för motion i Gävle är nödvändig för bästa resultat. Avsiktsförklaringen rör i första hand Gävle som utbredningsområde, men syftet är givetvis att på sikt vara med omfatttande.

- Vi vill vara en nationell pionjär och anamma nya rön, leder detta till fler Innebandyspelare och en bättre tillgänglighet så är vi nöjda och då skall vi givetvis samverka med de som har lång och bred erfarenhet av målgruppen, framförallt vill vi stärka utbudet för fler damer att motionera på lika villkor, säger Michael Parment ordförande Gästriklands Innebandy.

Hälsinglands Innebandyförbund har idag ingen etablerad korp eller motionsverksamhet även om frågan är högst aktualiserad i Innebandyförbundets verksamhetsplan. Under säsongen genomfördes flera försök och kartläggningar för att i första hand stärka föreningarna och deras verksamhet men också att erbjuda nya former för träning och tävling. Förhoppningsvis kan en ny arbetsgrupp och konstellation som mer dedikerat kan nå målgruppen ge effekt även i Hälsingland.

 - Motionsverksamheten har tyvärr inte fått den kraft vi hoppas på i Hälsingland, så förhoppningsvis kan detta vara en injektion som lyfter även Hälsingeidrotten, säger Hans Löfstrand, ordförande Hälsingland.

Det övergripande målet avsiktsförklaringen är att stärka motionsverksamheten i Gävle, Gästrikland och Gävleborg. På lång sikt vill båda parter öka medlemsantal, licensierade spelare samt ta kliv inom utvecklingen av serien i form av ökad tillgänglighet och kommunikation.

 - Det handlar inte bara om en ”ny serieform” eller dylikt, egentligen handlar det om en samverkan för att fler skall kunna vara med och spela, detta är en vitkig del i vår vår verksam #InnebandyForAll där vi pratar om att ta samhällsansvar och det gör vi genom att erbjuda aktiviteter och samverka med drivna och kompetenta organisationer, säger Jakob Westerlund, distriktschef för Innebandyförbunden.

Innebandy är något alla skall kunna hålla på med, hela livet. 3 mot 3 på halvplan, kasta klubborna från mitten och bara dela lag och köra. Koncepten är många där verksamheten syftar till att fortsätta inspirera till rörelse och motion när den ordinarie tävlingsverksamheten av olika anledningar inte längre är aktuell. Genom att erbjuda meningsfulla motionsverksamheter på deltagarnas egna villkor syftar initiativen till att fortsatt bidra till ökad folkhälsa och intresse för idrott hela livet, så många som möjligt så länge som möjligt.

På det övergripande planet vet vi att Korpen attraherar till största del personer som redan tagit en vända i en idrottsförening och sedan avslutat sin karriär eller personer som inte fått plats inom idrottsrörelsen, därför vill jag med största kraft betona att detta bara är en del i vår motionsstrategi, parallellt med attraktiva motionsformer i serieform pågår arbetet i högintensivfart att arbeta fram aktiviteter som är tröskelsänkande för målgrupper som idag står utanför idrottsrörelsen. Detta skall alltså inte ses som någin ersättning eller motsättning, snarare tvärtom att vi tillsammans stärker resurser och kompetenser för att ständigt intensifiera arbetet, avslutar Westerlund.

Hur verksamheten mer konkret gällande serieutformningen till hösten kommer att bedrivas kommer under slutet av sommaren kommuniceras via våra webbplatser, där kommer mer information presenteras löpande.

Konkreta mål med avsiktsförklaringen:

  • Synliggöra motionsverksamheterna.
  • Få in fler lag i tävlingsverksamheten i Korpen Gävle.
  • Få igång Dam/Tjejverksamheten inom Korpen Gävle.
  • Erbjuda och genomföra fler sammandrag och Cuper gemensamt (Ex sommarverksamheter, utomhusaktiviteter, öppna träningar etc).
  • Erbjuda verksamhetsutveckling gemensamt.
  • Se över möjlighet att erbjuda spontan-tider ”öppna träningar” (utan lag förenings/lagtillhörighet).
  • Se över möjligheten till anläggningsutveckling.

short_text    Publicerat av Jakob Westerlund 2020-07-03, kl 12:45