Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Arbetsprocessen

Arbetsprocessen bygger på två stora steg, som efter genomarbetning kontinuerligt skall underhållas och återuppbyggas. Föreningsutveckling är inget arbete där man går i mål, utan ett ständigt levande arbete där föreningen skall ge sig sina bästa förutsättningar att vara med och utveckla verksamheten. Därför rekommenderas denna arbetsplan att ses som ett årligt uppföljningsdokument där man ges ett tydligt ramverk för att skatta sin verksamhet och identifiera utvecklingsbehov.

Arbetsplanen finns att ladda ner under huvudsidan GIBFs föreningsutveckling och har två stora inriktningar, att färdigställa...

1. Verksamhetsplan
2. Ledaridé

Till varje del ingår en konkret checklista där man hela tiden kan följa sitt arbete, och vad som är nästa steg. Verksamhetsplanen skrivs utifrån en 7-stegsmetod och ledaridén utifrån perspektiven att rekrytera och behålla ledare i en hållbar förening över tid. Denna arbetsplan är föreningens dokumentation och underlag på att ett arbete har utförts. 

Förutom vinsten i de mjuka värden som är svåra ät mäta har SDF-förbundet för avsikt att presentera ett SIU-certifikat och jubileums-event för lyckade föreningsarbeten.