Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Gävleborgs föreningsutveckling

SIU-Anpassad Förening / Föreningslicens

Hösten 2018 tog Gästriklands- och Hälsinglands innebandyförbunds distriktsstyrelse ett styrelsebeslut om att stärka föreningarnas arbete gällande likabehandling, barnkonventionen och trygga idrottsmiljöer. Ett beslut som innefattade bland att alla föreningar skall vara färdiga som ”SIU-Anpassade föreningar” senast våren 2022. Arbetets sista fas sköts fram ett år med anledning av den pandemi som präglade mycket av den föregående säsongen.

Sedan dess har idrotten också fattat en hel del egna beslut, bland annat har barnkonventionen blivit lagförd inom Svensk idrott vilket i sig har satt frågan om barns rättigheter än mer i centrum. Något vi tycker är mer än mycket viktigt. Det betyder att alla föreningar och förbund har ett ansvar att all banr- och ungdomsverksamhet bedrivs enligt ett barnrätts-perspektiv. Ytterligare en del i arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer är att ni som förening idag behöver kontrollera samtliga ledare som har en regelbunden kontakt med barn- och ungdomar i er verksamhet mot belastningsregistret.

Gävleborgs Innebandyförbund vill tillsammans er föreningar i regionen ta ett gemensamt ansvar för den produkt och idrott vi tillsammans utövar. Målsättningen med arbetet ”SIU-Anpassad förening” har varit att arbeta med föreningen utifrån en arbetsplan för att säkerställa barnens säkra idrottsmiljöer och slutligen nå målet, att bli en SIU-Anpassad förening.

Målet med arbetet är att hjälpa föreningen att sätta en organisatorisk grund, få relevanta styrdokument på plats och samtidigt utifrån SIU-modellen ge bästa möjliga förutsättningar för att skapa intresse för livslångt idrottande.

Visionen är att detta skall vara ett ständigt löpande arbete med föreningarna där man tillsammans arbetar för att skapa bästa förutsättningar att värna om livslånga trygga idrottsmiljöer.

Många föreningar har gjort ett fantastiskt arbete med materialet och arbetet och är redan färdiga. Listan på färdiga föreningar finns att tillgå i modulen till höger.

Notera att flödesarbetet med SIU-Anpassad förening, är en punktinsats och genomförs en gång i formaliserad form, målsättningen är givet att arbetet skall vara en ständigt löpande utvecklingsprocess.

Hela arbetsplanen finns att tillgå i modulen till höger.

För att intensifiera slutfasen med arbetet har utbildningskommittén och Gävleborgs innebandyförbund beslutat om en handlingsplan för att få samtliga föreningar klara.

Planen är enligt följande:
Steg 1. Icke godkända föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska senast 31/3-22 ha bokat ett avstämningsmöte med Gävleborg. Ett möte som syftar till att tillsammans identifiera nuläget.
Steg 2. Icke godkända föreningar har från och med mötet 30 dagar på att inkomma med nuvarande material som finns i föreningen.
Steg 3. Inom 14 dagar från man inkommit materialet återkommer Gävleborg med en individuell handlingsplan.
Steg 4. Sedan har föreningen på sig att, fram till sista augusti, att göra klart åtgärdslistan.

RF SISU och Gävleborgs Innebandyförbund kan ses som operativa resurser genom hela arbetet och står till förfogandet i form av material-framställan eller andra behov.

Kontakt med förbundet tas genom att mejla till: linus.nielsen@innebandy.se

Notera att från och med säsongen 2017/2018 styrelsen beslutat att ta ut en avgift på 3000 SEK per förening med ungdomslag om man inte deltar i arbetet.
Detta gäller enbart för barn- och ungdomsföreningar på grön-, blå- och rödnivå.

SIU-Anpassade Föreningar

Söderhamns IBF
Håsta IBK
Hudik/Björkberg IBK
Alfta IBK
Gluggens IF
IK Ljusdal
Njutångers IF
Furuviks FF
IK Sätra
Forsbacka IK
Valbo AIF
Norrsundets IF
IBK Runsten
Sandvikens AIK
Hofors IBK
Gävle GIK
IBK Andersberg
Älvkarleby IK