Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ditt unika ledarskap - Föreningsutveckling VM

Ditt unika ledarskap - Föreningsutveckling VM

Ta chansen att kombinera en häftig med VM-upplevelse med full inackordering och komptens-tillförsel.

Det effektiva ledarskapet i föreningen

Hur skapar du en miljö i din förening med utveckling, framgång och så många spelare som möjligt? Samtidigt som värdegrunden och det inkluderade ledarkapet är i centrum? Hur kan man se på tävling och vinna, men samtidigt brottas med utmaningen att hitta rätt i termer så som talang och nivåindelning? För att fatta rätt beslut är strukturer och kunskap i föreningen av vikt för att fatta långsiktigt bra beslut som organisationsledare. Hur ser du och din föreningen på dessa frågor? 

De områden som kommer hjälpa dig och din förening långsiktigt bygger på transformerande ledarskap, självbestämmande motivation, prestations- och resultatorientering i match samt organisation, förväntningar och feedback i ledarskapet.

Den här work-shopen fokuserar på ledarskapets betydelse för att skapa kultur och riktlinjer i föreningen. Genom ett tydligt ledarskap och gemensam utgångspunkt hos tränare kommer föreningen stärkas på kort och lång sikt. Här ges mycket konkreta exempel på hur tränare och ledare tillsammans kan skapa en sund förening genom forskningsbaserad metod. Låter det krångligt? Nej, tvärtom. Utbildningen är mycket konkret och ger dig en handledning till just ditt ledarskap. Det bygger på idrottspsykologi, pedagogik och Kognitiv beteendeterapi (KBT, beteendeförändring) som stärker den levande kulturen och riktlinjerna. 

Praktisk information:

Var? Arenahotellet, Edith Södergransg. 6, Uppsala

När? Start 3 dec kl 17.00 till 4 dec efter semifinalerna.

Kostnad? GRATIS. Utbildningen subventioneras av Svenska Innebandyförbundet samt Gävleborgs, Uppsalas och Dalarnas innebandyförbund. Ingår också:

Biljetter till båda semifinalerna i Dam VM.

Middag, lunch, fika och övernattning.

För vem? Organisationsledare och tränare med ambitioner att utveckla eget eller föreningens ledarskap.

Vad ingår i utbildningen? 

Skriftlig feedbackrapport på hur dina idrottare upplever ditt ledarskap genom det pedagogiska verktyget Ditt unika ledarskap (mer info här).

Handlingsplan för att arbeta vidare direkt efter utbildningen på hemmaplan. 

Handledning av Johan Fallby, Martin Pettersson och andra idrottspsykologiska rådgivare.

Erfarenhetsutbyte om ledarskapsbeteenden 

Hur går utbildningen till?

1. Anmälan på länken här.

2. Som deltagare får du en unik länk från 2motiv8 som du delar till spelarna i laget du tränar. Är du inte tränare kommer du få annat material att arbeta med under utbildningen och punkt två och tre utgår.

3. Du ser till att minst 75% av spelarna i ditt lag svarar på frågorna i länken du delat innan den 26 nov. 

4. Innan utbildningen får du din feedbackrapport. Hur ofta använder du olika beteenden i ditt ledarskap?

5. Utbildningsdagarna utgår från din feedbackrapport och kombinerar teori, handledning, erfaren-hetsutbyte och eget arbete. Efter utbildningen har du en färdig handlingsplan med fem prioriterade ledarskapsbeteenden att omgående börja jobba med på hemmaplan.

6. Avslutningsvis får du tips om hur du kan komma igång med utvecklingen av ditt ledarskap på hemmaplan. Så kallat vidmakthållande och hur du som tränare får handlingsplanen att leva över tid. 

Frågor?

Johan Fallby, 0725-776050
Markus Johannesson, 0737-193346
Anna Kellermalm Fallby, 0707-986050

Dokument och formell inbjudan: