Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Kommittéer och arbetsgrupper

Vår organisation säsongen 2020-2021:

Kontaktuppgifter till separat kan delegeras direkt genom mail till gastrikland@innebandy.se.

Gästriklands Innebandyförbunds organisation

Styrelse:
Michael Parment, Gävle                      Ordförande
Peter Nordqvist, Gävle                         Vice ordförande
Håkan Ekdahl, Gävle                             Kassör
Helena Laulainen, Sandviken              Sekreterare
Johan Lindström, Valbo                       Ledamot
Micke Moberg, Sandviken                  Ledamot
Jonas Jonsson, Gävle                            Ledamot
Erik Lindberg, Årsunda                         Ledamot
Jakob Westerlund, adj                         Ledamot                

Personal:
Jakob Westerlund, Gävle                    adj                 
Linus Nielsen, Gävle
Oscar Hurtig, Gävle
Johanna Persson, Gävle
Jonas Tidsjö, Gävle                               *Domartillsättning
Margaretha Andersson, Järvsö

Revisor:
Mats Svedberg                                      Aktiv revision

Ekonomi och revisionsassistans:
Anna-Carin Andersson                         ISAB

Praktikanter:
Sara Wiklund                                         Halmstads Idrottsinstutution

Valberedning:
Ulf Rönnewald, Gävle                          Sammankallande ledamot
Bosse Westerlund, Gävle                    Ledamot
Camilla Hammarström Ockelbo         Ledamot

GUD samverkan:
Dan Back, Uppsala                                Ordförande Uppland
Lars Andersson, Leksand                     Ordförande Dalarna
Michael Parment, Gävle                      Ordförande Gävle
Jakob Westerlund, Gävle                    Adj Gästrikland

GUD Tävlingssamverkan:
Lars Olov Lundgren, Uppsala              Ordförande Uppland
Jan Berglind, Hedemora                      Ordförande Dalarna
Håkan Ekdahl, Gävle                            
Ledamot Gästrikland
Simon Andrén, Uppsala                       adj
ledamot Uppland
Per Nordström, Falun                          adj
ledamot Dalarna
Jakob Westerlund , Gävle                    adj
ledamot Gästrikland
Linus Nielsen, Gävle                             adj
ledamot Gästrikland

GUD Domarsamverkan:
Arvid Englund, Uppsala                       Ordförande Uppland
Tomas Pettersson, Falun                     Ordförande Dalarna
Erik Lindberg, Årsunda                        
Ledamot Gästrikland
Magnus Undén, Forsbacka                
Ledamot Gästrikland
Olof Isacsson, Uppsala                         adj
ledamot Uppland
Per Nordström, Falun                          Adj
ledamot Dalarna
Jakob Westerlund , Gävle                    Adj
ledamot Gästrikland
Linus Nielsen, Gävle                             Adj
ledamot Gästrikland

GUD Utvecklingssamverkan:
Dan Back                                                 Ordförande Uppland
Bosse Grängsjö                                      Ledamot Uppland
Lars Andersson                                      Ordförande Dalarna
Helena Laulainen                                  Ledamot Gästrikland
Johan Good                                            Adj
ledamot Uppland
Monika Tilander                                    Adj
ledamot Dalarna
Jakob Westerlund                                 Adj
ledamot Gästrikland
Linus Nielsen                                         Adj
ledamot Gästrikland

Tävlingskommittén:
Håkan Ekdahl, Gävle                             Ordförande
Mats Jernberg, Gävle                           Ledamot
Mikael Sjölander, Gävle                       Ledamot
Jakob Westerlund , Gävle                    Adj Ledamot
Linus Nielsen, Gävle                             Adj Ledamot
Oscar Hurtig, Gävle                              Adj Ledamot

Domarkommittén:
Erik Lindberg, Årsunda                         Ordförande
Magnus Undén, Forsbacka                 Ledamot
Gustav Johansson , Valbo                    Ledamot
Oliver Parment, Gävle                          Ledamot
Arvid Englund, Uppsala                       Rep Uppland
Jonas Tidsjö, Gävle                               Adj ledamot/tillsättning
Jakob Westerlund, Gävle                    Adj ledamot
Linus Nielsen, Gävle                             Adj ledamot
Oscar Hurtig, Gävle                              Adj ledamot

Utbildningskommittén:
Lotta Linderdahl, Gävle                       Ordförande
Peter Nordqvist, Gävle                         Ledamot
Caroline Westin, Gävle                        Ledamot
Ellinor Johansson, Stockholm             Ledamot
Victor Holmgren, Gävle                       Rep RF SISU
Jakob Westerlund , Gävle                    Adj Ledamot
Linus Nielsen, Gävle                             Adj Ledamot
Oscar Hurtig, Gävle                              Adj Ledamot

Kursledare:
Jakob Westerlund , Gävle                    Ledare/domare
Mattias Asp, Bollnäs                             Ledare
Conny Törehed, Mora                          Ledare/domare
Isak Lagerblad, Mora                            Ledare
Benny Grönblad, Gävle                        Domare

Utvecklingskommittén:
Helena Laulainen, Gävle                      Ordförande
Lennart Liljedahl, Gävle                       Ledamot
Daniel Ferry, Sandviken                       Ledamot
Jonas Jonsson, Gävle                            Ledamot
Fredrik Bergström, Storvik                  Ledamot
Dan Gustavsson, Gävle                        Ledamot
Maria Apel, Gävle                                 Ledamot
Victor Holmgren, Gävle                       Rep RF SISU
Jakob Westerlund , Gävle                    Adj ledamot
Linus Nielsen, Gävle                             Adj ledamot
Oscar Hurtig, Gävle                              Adj ledamot

Spelarutbildningsinstruktörer:
Johan Good, Uppsala                           Instruktör
Mårten Storm, Stockholm                   Instruktör
Andreas Asp, Bollnäs                            Instruktör
Conny Törehed, Mora                          Instruktör
Lennart Liljedahl, Gävle                       Instruktör
Simon Larsen, Gävle                             Instruktör

Spelarutbildning pojkar:
Simon Söderström, Gävle                   Instruktör
Simon Larsen, Gävle                             Instruktör

Spelarutbildning flickor:
Dahn Norberg, Gävle                           Instruktör
Daniel Ferry, Sandviken                       Instruktör
Madeleine Jerner, Sandviken             Instruktör

Instruktörer uppsökande verksamhet tjejprojekt:
Johanna Persson, Gävle                       Projektledare
Helena Laulainen, Gävle                      Ledare
Moa Lindström, Gävle                         Ledare
Ebba Berglund, Gävle                           Ledare
Anna Berglind, Gävle                            Ledare
Elise Zetterman, Valbo                         Ledare
Moa Larsson, Valbo                              Ledare
Johanna Haukirauma, Hofors             Ledare
Lisa Sohlborg, Hofors                           Ledare

Ledare SummerCamp:
Andreas Asp, Bollnäs                            Instruktör
Mårten Strom, Stockholm                   Instruktör
Maria Apel, Gävle                                 Instruktör
Lovisa Åström, Falun                            Ledare
Madeleine Larsson, Falun                   Ledare
Simon Larsen, Gävle                             Ledare
Moa Lindström, Gävle                         Ledare
Anna Berglund, Gävle                          Ledare

Innebandybollen i centrum/styrgrupp:
Christer Ringh, Gävle                           Projektledare
Mattias Bergdahl. Gävle                      Styrgrupp
Elin Lund Jonsson, Bollnäs                  Styrgrupp
Victor Holmgren, Gävle                       Styrgrupp
Pia Hillgren, Gävle                                 Styrgrupp
Jakob Westerlund , Gävle                    Styrgrupp
Linus Nielsen, Gävle                             Styrgrupp
Oscar Hurtig, Gävle                              Styrgrupp

Ungdomskommittén:
Helena Laulainen, Sandviken              Ordförande

Media/Marknad:
Alfred Bellander, Stockholm               Resurs
Larsa Lind, Storvik                            Resurs
Niclas Bornegrim, Gävle                    Resurs
Anton Pettersson, Gävle                    Resurs
Alexander Larsson, Gävle                  Resurs
Jakob Westerlund , Gävle                  Resurs

Anläggning:
Niclas Gunnarstam, Gävle                  Rep Gävle kommun
Rebecca Fältström, Gävle                   Rep Gävle kommun avd frtidi
Jakob Westerlund , Gävle                   Adj personal
Linus Nielsen, Gävle                           Adj personal

Evenemang:
Helena Laulainen, Sandviken              Referens
Chrstina Käll, Gävle                           Referens
Bosse Westerlund, Gävle                    Referens
Jonas Tidsjö, Gävle                            Referens
Jakob Westerlund , Gävle                   Referens
Linus Nielsen, Gävle                           Referens
Oscar Hurtig, Gävle                            Referens