Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Kansliet

Kansliets sammansättning:

Adjungerad (Strategisk ledning)
Jakob Westerlund
E-post: jakob.westerlund@innebandy.se
Tel: 076-813 00 01

Linus Nielsen
Idrottskonsulent
E-post: linus.nielsen@innebandy.se
Tel: 070-781 52 86

Oscar Hurtig
Aktivitetsledare
E-post: oscar.hurtig@innebandy.se
Tel: 076-261 93 76

Margaretha Andersson
Administratör
E-post: margaretha.andersson@innebandy.se
Tel: 070-212 72 28

Maja Nordin
Projektledare återstart GUD
E-post: maja.nordin@innebandy.se
Tel: 079-333 74 57

Johan Forsström
Domartillsättning
E-post: johan.forsstrom@innebandy.se
Tel:079-3334240