Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Extra årsmöte Gävleborg 20210511

Till alla medlemsföreningar i Gästrikland.

Kallelse till extra distriktsmöte
Med anledning av distriktsstyrelsesens förslag om samgåendet till Gävleborgs IBF

Till: Enligt stadgarna röstberättigade föreningar 
Datum: 11 maj, 18:30
Plats: Digitalt via länk
Anmälan sker via denna länk.
Anmälan med fullmakt skall vara Gästriklands IBF tillhanda senast två dagar innan extra distriktsmötet.

Fullmakten sänds till gastrikland@innebandy.se senast två dagar innan extra distriktsmötet.

*Fullmakten finns i möteshandlingarna i mötesmodulerna.

Bilaga 1.