Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Årsmöte 20190626

Det var fullt hus då Gästriklands Innebandyförbund genomförde sitt 33:e årsmöte den 26:e juni på Scandic Hotell Väst.

Följande viktiga beslut togs:

*Verksamhetsplanen och Ekonomiskaplanen godkändes. 


**Mikael Parment valdes om på ordförande posten för en tid av ett år.


***Erik Lindberg och Helena Laulainen valdes på nytt för en mandatperiod om två år som ledamöter.


****Peter Nordqvist och Jonas Jonsson valdes som nyval på två års mandatperiod som ledamöter.

*****Ulf Rönnewald (valdes som ordförande), Camilla Hammarström och Håkan Ekdahl valdes som ledamöter i valberedningen.

Vi tackar för engagemanget, mot ett nytt framgångsrikt år.

_____________________________________

Sidan innehåller nu samtliga dokument inför årsmötet. Handlingarna finns i modulen.

Väl mött på årsmötet.

_____________________________________

Inför årsmötet informerar valberedningen om läget i distriktsstyrelsen inför årsmötet.

Ledamöter med sittande mandatperiod: Jens Fornander, Lotta Linderdahl, Bosse Westerlund (samtliga ett år kvar)

Ledamöter med utgående mandatperiod:

Erik Lindberg, Årsunda

Helena Laulainen, Sandviken

Båda två har meddelat att man står till förfogande för omval.

Även ordförande Michael Parment har meddelat att han står för inför omval.

- Strategin är att försöka få en så bred sammansättning som möjligt, geografiskt, föreningsmässigt, åldersmässigt och könsmässigt i den mån det är möjligt. Vi försöker även lägga stor vikt den enskildes bakgrund utifrån perspektivet gediget föreningskunnande.

Säger Peter Nordqvist, Gävle, sammankallande valberedningen.

Övriga medlemmar i valberedningen är: Johan Adolfsson och Håkan Ekdahl, båda Gävle.

Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid distriktsmötet Röstberättigad förening får senast tre (3) veckor före distriktsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 9 - 11 punkterna.

Kandidater mejlas till: gastrikland@innebandy.se senast 5/6. 

_____________________________________

Gästriklands Innebandyförbund bjuder in till årsstämma på Scandic Väst den 26:e juni med start 18.00.

Kallade är samtliga föreningar anslutna till Gästriklands Innebandyförbund samt föreningar med lag i seriespel och rösträtt innehar närvarande föreningar anslutna till Gästriklands Innebandyförbund. Kan inte ordförande deltaga är av styrelsen utsedd person kallad (full-makt gäller).

Årsmötet avslutas med en presentation om vad ett Gävleborgs Innebandyförbund skulle betyda. 

Handlingar (inklusive fullmakt och föredragningslista) presenteras till höger.

ANMÄLAN: till gastrikland@innebandy.se

Ingen kostnad för föreningen, däremot debiteras utebliven närvaro enligt föreningsutvecklingsplanen. 

Kaffe och Macka serveras. Meddela allergener.