Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Vaccinationsbevis

Information till samtliga föreningar inom Gävleborgs Innebandyförbund med anledning av regeringens införande av vaccinationsbevis.

Regeringen har på inrådan av Folkhälsomyndigheten (FHM) beslutat införa uppvisande av giltigt vaccinationsbevis* för inträde till alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december 2021.

*Giltigt vaccinationsbevis är bevis anslutna till EU Digital Covid Certificate Infrastructure samt vaccinationsbevis från länder som är uppkopplade mot detta system. Det är dessa bevis som går att hämta från 1177.se.

Personer ska vid ankomst till entrén kunna visa upp giltigt vaccinationsbevis samt legitimation för att få besöka en matcher eller aktiviteter inom Gävleborgs Innebandyförbund. Om du är under 18 ska du på uppmaning kunna legitimera dig för att påvisa att du är under 18 år.

Intyg om genomgången covid-infektion och/eller negativt covid-test gäller inte. Ditt vaccinationsbevis beställer du enklast på covidbevis.se.

Du som arrangerande förening ska kontrollera vaccinationsbevis och legitimation och bär det yttersta ansvaret. 

Spelare och ledare behöver inte visa vaccineringsbevis när de skall delta i matchspel. Sätter man sig på läktaren och tittar på en annan match så räknas man dock som åskådare och skall då kunna visa vaccineringsbevis. 

Alla personer som arbetar runt arrangemang eller matcher behöver inte visa vaccinationsbevis. Till dessa räknas spelare, ledare, domare, sekretariat, kioskpersonal, funktionärer eller andra som räknas som arbetande. Personer under 18 år eller personer som av medicinska skäl inte kan ta C19-vaccin behöver inte visa vaccineringsbevis. Dessa personer måste istället kunna visa upp ett aktuellt läkarintyg där detta tydligt framgår. Likaså giltig id-handling. Läkarintygen måste besiktas okulärt vid ankomst. 

Vid sammandrag eller DM spel när fler än en match spelas gäller följande. Har en åskådare visat vaccineringsbevis och därefter gått in i hallen behöver denne inte visa igen vid ny match. Endast om man lämnar hallen och därefter kommer tillbaka behöver man visa det på nytt. 

Vi omber er alla att alltid:
Stanna hemma om du har halsont, snuva, feber, hosta eller på något annat sätt inte känner dig helt frisk.

Tvätta och sprita händerna ofta.

Hålla avstånd och undvika fysisk kontakt med andra.