Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Samsyn

Samsyn Gävleborg

För att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter har RF-SISU Gävleborg utvecklat dialogmetoden Samsyn. I Gästrikland startade Samsyn 2007 och i Hälsingland 2017. Från och med oktober 2021 slås dessa samman till Samsyn Gävleborg. Konceptet Samsyn har sedan starten 2007 spritt sig till många av landets övriga idrottsdistrikt. Vi vill i och med det här satsningen undvika att våra ungdomar i för tidig ålder måste "välja" idrott. De stora idrotterna i distriktet kan medverka till ett idrottande på längre sikt i flera idrotter.

Samsyn Gävleborg

Samsyns planeringskalender