Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Gävleborgs IBF

Tisdagskvällen den 29:e juni höll Gästriklands Innebandyförbund och det blivande Gävleborgs Innebandyförbund sitt 35:e respektive första historiska årsmöte. En lugn tillställning där mötesordförande Henrik Wetterlundh från Skånes Innebandyförbund höll i klubban för mötet.

De beslut som fattades under mötet var bland annat fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelsen samt beslut om verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande verksamhetsår i Gävleborgs IBFs regi.

Samgåendet innebar också att anta det förslag om stadgesammansättning som fanns som förslag, vilket också beslutades i enhällighet. Samtliga handlingar som var föreslagna och underlag för beslut godkändes vilket bland annat förkunnade namnbytet samt medlemskapet för samtliga föreningar i Gävleborgs län i Gävleborgs Innebandyförbund.

Den första historiska styrelsen valdes också vilken fick nedan sammansättning.

Ordförande för en tid av ett år: Michael Parment

Fyllnadsval för en tid av ett år: Patric Jonsson, Anders Murman och Mats Edholm

Omval för en tid av två år: Peter Nordqvist och Helena Laulainen

Nyval för en tid av två år: Hans Löfstrand och Johnny Sundberg

Tidigare mandat perioder med ett år kvar: Johan Lindström, Micke Moberg och Håkan Ekdahl

I valberedningen omvaldes Bosse Westerlund och utsågs till ordförande. Ulf Rönnewald valdes som ledamot för en tid av ett år. Anna Håkansson nyvaldes, också som ledamot för en tid av ett år. 

Distriktsstyrelsen som blir Gävleborgs IBFs första tackar för förtroendet att leda förbundet framåt.