Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Aktuell information om covid-19

Regeringen informerade måndagen den 9/1 om nya restriktioner. Restriktioner som regeringen och FHM avser uppdatera var 14:e dag.

Först och främst vill vi betona att RFs och Svenska Innebandyförbundets rekommendationer är oförändrade när det kommer till att spela innebandymatcher. Dvs vår utgångspunkt är att vi ska genomföra så absolut många matcher som det bara går under redan planerade omständigheter. Givet med säkra förhållanden. Det är upp till er föreningar att vara pålästa och följa FHMs restriktioner gällande publik, trängsel och flöden.

Senaste protokollet för er föreningar att vara påläst på finns här. Notera att det är sannolikt och troligt att det uppdateras löpande.

Med andra ord är vår inställning att matcher ska spelas, även de planerade sammandragen som är planerade. Däremot kommer vi återkomma i varje fall hur vi genomför dessa så säkert som möjligt. Det kommer exempelvis vara aktuellt att undvika ombyte, minimalt med publik, försöka separera antal matcher och givet undvika trängsel. Allt för att få så många matcher spelade och undvika att barn- och ungdomars fritidsaktiviteter ställs in.

Det är alltså sannolikt att man inte kommer kunna spela alla matcher med fullt lag, man kommer med stor sannolikhet få räkna med att spela matcher med mindre antal spelare i dessa fall.

Regleringar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus från 12 januari gäller enligt följande:

  • Vid fler än 20 och högst 50 deltagare ska det enbart vara sittande deltagare, max 8 per sällskap och 1 meter mellan sällskapen (både i sidled framåt och bakåt). Vaccinationsbevis får användas.
  • Om antalet deltagare är fler än 50 ska vaccinationsbevis användas tillsammans med anvisad sittplats, max 8 per sällskap och avstånd mellan sällskapen."
  • Maxgräns gäller för max 500 åskådare.
  • Upp till 20 i publiken är fri sittning så länge man följer allmänna smittskyddsåtgärder
  • Vid fler än 20 i publiken skall anvisad sittplats gälla, max 8 i sällskap och 1 meter emellan åt alla håll
  • Kontroll av vaccinationsbevis ett krev vid fler än 50 personer
  • Skriftlig information om hur kontroll av vaccinationsbevis skall genomföras skall finnas.

Övriga rekommendationer från Gävleborgs IBF:
Poolspel/Sammandrag skall genomföras, förbundet kommer se över spelschema i försök att undvika beblandning av olika lag i den mån det går.
Ombyte vid träning skall i största mån ske hemmavid. Men vid matcherspel anser vi möjligheten till omklädningsrum skall finnas. Föreningen har möjlighet att begära vaccinationsbevis även av funktionärer/spelare/ledare vid eget arrangemang. Detta skall då vara ett styrelsebeslut/föreningsbeslut och inte ett lagbeslut dock kan man inte kräva vaccinationsbevis från en annan förenings spelare/ledare eller domare. Spelare och ledare på läktaren räknas som publik