Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Återbudsrutiner

Återbudsrutiner

1. Alla domare skall senast måndag kl. 12.00 ha godkänt kommande helgs matcher i IBIS. Alla återbud skall fram till 7 dagar innan match skall ske i iBIS, genom funktionen "lämna återbud" (tilldelad) eller "neka match" (föreslagit). Då skall matchen hamna som sökbar för resterande domare.
Vid veckomatcher gäller 7-dagars principen

2. Efter kl. 12.00 på måndag fram till onsdag kl. 12:00 så kommer samtliga matcher att ligga som sökbara i IBIS där alla domare kan söka lediga uppdrag.

3. Efter onsdag kl. 12.00 så kommer GIBF att godkänna alla sökta matcher samt stämma av vilka matcher som saknar domare och tillsätta dessa. När domare, efter att matcherna är tillsatta och godkända måste lämna återbud av någon anledning så är det upp till domaren själv att lösa ersättare.

Domargruppen på Facebook, SMS-grupp (kommer att skapas) samt telelista är de verktyg som används för att hitta ersättare.

När ersättare hittas SKALL SMS skickas till domartelefonen för godkännande.

OBSERVERA att först då är matchen överlämnad. Så länge matchen finns på din (läs berörd domare) iBIS så är det domarens ansvar att matchen har kvalificerade domare. Domartelefonen skall ENBART användas som akut-telefon vid väldigt akuta ärenden.

Om domare inte löser ersättare så händer följande:
1 gången = Muntlig varning.
2 gången = Skriftlig varning.
3 gången = Avstängning 1 månad under säsong där seriespel pågår.
4 gången = Avstängning 6 månader under säsong där seriespel pågår.