Spelarutvecklingsbild

Svensk Innebandys spel- och spelarutvecklingsplan

Materialet i sig är byggt för ungdomssidan i föreningen. Utgångspunkten är utifrån röd nivå men är även nedbrytbar till blå nivå och det finns inslag som går att använda ner till grön nivå.  

Den ska också kunna vara behjälplig för att skapa en ”röd tråd” genom föreningens ungdomssida. Dokumentet kan användas oavsett lag/serietillhörighet och av alla olika föreningar i landet. ​

Dokumentet ges ut i tre olika omfattningar som du själv kan ladda ner i botten av denna artikel. ​

  1. En ”ifylld” eller "färdig" version där Svensk Innebandy lagt in sina rubriksättningar och värderingar kring hur och vad som kan tränas samt på vilket sätt. ​
  2. En ”halvt ifylld" version där Svensk Innebandy använt sina rubriksättningar och vissa värderingar kring spel- och spelarutveckling.​
  3. En ”tom” version där endast rubriksättning finns tillgänglig. ​

​Samtliga av dessa versioner bör ses som hjälpmallar till att utveckla sin egen unika föreningsmodell kring ämnet. Alla föreningar har olika förutsättningar att skapa underlag för att bygga sin egen spel- och spelarutvecklingsplan och här skapas möjligheten för att själva kunna bestämma hur mycket tid och resurs som kan eller ska läggas för bästa möjliga resultat för sin egen förening. ​

Observera att denna spel- & spelarutvecklingsplan inte ersätter någon tränarutbildning utan är ett bakgrundsdokument för att skapa en röd tråd genom sin förenings verksamhet och för att utveckla individ samt speltankar över tid. 

Se Niklas Nordén presentera utvecklingsplanen här

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS