Halmstads IBK 2022/2023
Efter att föreningen haft en period med tapp av såväl spelare, som ungdomslag så har föreningen gjort ett omtag och vänt trenden.

Den här säsongen har föreningen ökat antalet licensierade spelare med 50 %, främst genom ett gediget arbete genom att starta innebandyskola för de allra yngsta i olika hallar i kommunen.

Föreningens organisation har fått ett lyft genom god samverkan med RF/SISU Halland och numer är det fler som hjälper till i föreningen. Även ekonomin har fått ett lyft, vilket ger möjligheter att jobba vidare med utveckling av föreningen.

Sist, men inte minst, har föreningen sedan ett antal år tillbaka ett av Sveriges tio rullstolsinnebandylag som representerar föreningen i Sverigeserien.

Frillesås FF 2021/2022
Årets pristagare i kategorin ”Årets förening” är minst sagt anrika med sitt grundande 1928. Nu har inte innebandyn varit med på hela resan utan föreningen tillkom till innebandyfamiljen 1991.  

Föreningen har under de senast åren jobbat aktivt med att förbättra och utveckla sin organisation. Under senaste säsongen har innebandyn näst intill fördubblas och då framför allt genom att bygga upp tjejsidan – allt i linje med de mål och riktlinjer som finns inom svensk innebandy. 

Förutom medvetenheten kring vikten av en fungerande organisation, jobbar föreningen också med sin kultur och med att stärka sina ledare. Att utbilda sina ledare i allt från innebandykunskap till akut omhändertagande och hur man skapar ett bra gruppklimat är viktigt för föreningen. Allt för att så många som möjligt ska få en positiv idrottsupplevelse och fortsätta med innebandy så länge som möjligt.  

Hallands Innebandyförbund är stolta att kunna konstatera föreningen verkar i vårt distrikt och önskar dem lycka till med fortsatt utveckling i framtiden.

Alla föreningar 2020/2021
Säsongen 2020/2021 har styrelsen för Hallands Innebandyförbund beslutat att dela ut utmärkelsen ”Årets förening” till samtliga föreningar i distriktet. Under denna udda säsong har våra föreningar kontinuerligt bedrivit en bra dialog med Hallands Innebandyförbund och haft en god ton kring de beslut som fattats. Det finns en stor samsyn och kraft i distriktets föreningar som verkligen visat sig under den gångna säsongen. 

Vinbergs IBS 2019/2020
Årets förening deltar aktivt i projektet Rekommenderad förening, vilket gör att vi glatt kan konstatera att föreningen alltid har ett tänk för att leva vidare, hitta nya vägar och utveckla sin verksamhet.

Under de senare säsongerna har föreningen ingått samarbete med Aldrig Ensam, gett sin hemmahall ett rejält ansiktslyft och väldigt tydligt hittat ett sätta att kommunicera kring sin blå förening.

En anrik förening i distriktet som behåller charmen i att verka på mindre ort, men förstår vikten av att växa och planera sin egen framtid!

Bra jobbat Vinbergs IBS – fortsätt så!

 

Warberg IC 2018/2019
Årets pristagare i kategorin ”Årets förening” är minst sagt anrik. Föreningen har inte bara varit ledande i Halland utan även drivit utvecklingen av innebandyn framåt såväl nationellt som internationellt ända sedan plastklubborna gjorde sitt inträde i våra idrottshallar. Nästa år kommer föreningen att representeras i såväl damernas som herrarnas högsta serie. Detta gör föreningen till en av de allra mest framstående i hela landet.

Pristagaren har under året även tagit en aktiv roll i arbetet mellan elitföreningarna och förbundet angående utvecklingen av Sveriges Elitinnebandy. Föreningen har i det arbetet haft förmågan att se till sitt eget bästa och vad som är bäst för innebandyns framtid i stort. På hemmaplan har man också lyckats klara de tuffa krav som det innebär för en förening att husera två elitlag i Sveriges högsta serier.

Halland är stolta att kunna konstatera att årets pristagare finns i vårt distrikt och önskar dem all lycka under kommande säsong och i framtiden.

 

Varla IBK 2017/2018
Årets pristagare har än en gång visat att föreningen vill vara ledande inom den halländska innebandyn.

Ett kliv in i projektet ”Rekommenderad förening” och en inställning att vi vill leda utvecklingen har gjort att föreningen är med på banan på både strategisk och operativ nivå.

Att driva Hallands största förening går inte att göra på måfå eller i bakfickan. Föreningen måste hela tiden fatta beslut som rör framtid och vilken väg föreningen skall ta, det kan låta enkelt men i en stor förening uppfattas inte alltid tagna beslut som de bästa just då. Tack vare proffsig ledning, kompetens och styrning så är föreningen att anse som mycket välskött vilket avspeglat sig i sportsliga framgångar.

Föreningen har under säsongen startat upp ett målmedvetet arbete med att utveckla sin organisation och på så sätt blivit fler, både på och utanför plan.

Föreningen tar alltid sitt uppdrag på största allvar och finns representerat vid utbildningar, möten och officiella sammanhang.

Hallands Innebandyförbund vill därför ge utmärkelsen ”Årets förening 2017/2018” till Varla IBK.

 

Tvååkers IBK 2016/2017
Årets pristagare är en anrik förening som under säsongen tagit nya grepp kring sin verksamhet och organisation. Föreningen har gått från att vara ”EN person” till en hel förening som vill engagera hela samhället, så väl medlemmar som skola och andra idrotter.

Numer är föreningen väl fungerande med ett stort engagemang för innebandy och diverse olika kringaktiviteter, vilket avspeglar sig såväl på som utanför planen.

Föreningen har under säsongen startat upp ett målmedvetet arbete med att utveckla sin verksamhet, vilket förhoppningsvis skall leda till något ännu bättre. Fokus har varit bredare verksamhet och att hitta tillbaka till den familjära känslan som alltid funnits i föreningen. Föreningen tar alltid sitt uppdrag på största allvar och finns representerat vid utbildningar, möten och officiella sammanhang.

Tack vare viljan att engagera och söka nya vägar har föreningen fått fler att vilja vara med och mysa, istället för att sitta ute och frysa – mitt i hjärtat av Halland. Hallands Innebandyförbund vill därför ge utmärkelsen ”Årets förening 2016/2017” till den första ”Rekommenderade föreningen” i Halland Tvååkers IBK.

 

Särö IBK 2015/2016
Årets pristagare är en relativt ung förening som tagit nya grepp kring innebandyn i norra Halland. Den unga föreningen, från 2011, är en sammanslagning av två tidigare innebandysektioner i Särö IK och Sandlyckan Kullavik IF - en sammanslagning som gav innebandyn den fokus vår idrott förtjänar.

Nu är man en väl fungerande förening med ett stort engagemang för sporten innebandy, vilket avspeglar sig såväl på som utanför planen.

Ungdomsverksamheten var från starten i fokus, vilket senare skapat ett intresse i föreningen för motionsverksamhet och herrseniorlag.

Föreningen har under säsongen startat upp ett målmedvetet arbete med föreningens värdegrund, vilket förhoppningvis skall leda till en ännu bättre och bredare verksamhet. Föreningen har på ett tydligt sätt förstått vikten av att vara ett enat distrikt och att alltid finnas representerat i officiella sammanhang.

Tack vare viljan att utvecklas har föreningen stärkt den totala utvecklingen av innebandyn i norra Halland. Hallands Innebandyförbund vill därför ge utmärkelsen "Årets förening 2015/2016" till Särö IBK.

 

Halmstads IBK 2014/2015
Årets pristagare är en förening med anor från åttiotalet. Vägen fram till vad man är idag har, liksom för de flesta andra klubbar, inte varit spikrak. Idag är man en välmående förening med ett stort engagemang för sporten innebandy. Detta avspeglar sig såväl på som utanför planen.

Herrlaget har under året visat att man kan konkurrera i högre sammanhang och genomgående har föreningens lag utvecklats och rönt framgångar runt om i våra serier och distriktsmästerskap. Man har genomgripande och målmedvetet arbetat med föreningsutveckling, ledarutveckling och SIU och är i de sammanhangen ett föredöme i vårt distrikt.

Utöver sportsliga framgångar och god ledarkultur har man även engagerat sig i kommunens arbete för att skapa fritidssysselsättning åt barn med invandrarbakgrund och inom handikappidrotten.

Tack vare sin vilja att ständigt utvecklas och förmåga att delta på fler arenor än de uppenbara har man hjälpt till att utveckla innebandyn i länets södra delar. Hallands Innebandyförbund vill därför med både stolthet och glädje ge utmärkelsen ”Årets förening 2014/2015” till Halmstads IBK.

 

Varla IBK 2013/2014
Årets pristagare är ett lyckat sammangående av två tidigare innebandysektioner, Fjärås AIK och IF Rigor. Sedan 1995 har VARLA IBK varit en förening som vill vara med och ta en välförtjänt plats på den halländska innebandykartan. 

Varla IBK är en förening som tar ett stort ansvar för sin egen utveckling, men även distriktets. Föreningen är ödmjuk och försöker hela tiden vända förändringar, diskussioner, problem till något positivt som vi alla kan lära oss något av. Varla IBK är aktiva med att utbilda och utveckla sin organisation. Föreningen har vid två tillfällen varit med på svensk innebandys föreningsutveckling och skickar alltid representanter på utbildningar och träffar som arrangeras av Hallands Innebandyförbund.

De visar på ett glädjande sätt att det i föreningen finns ett stort engagemang. Ett engagemang som gör att Hallands Innebandyförbund stolt konstaterar att utmärkelsen till årets förening 2013/2014 går till: Varla IBK.

 

Capricorn IC 2012/2013
Årets pristagare är en av de anrikaste klubbarna i Halland. Man har i över 25 år varit med och utvecklat halländsk innebandy och också varit moderförening till några av distriktets största profiler genom tiderna. Idag är man en stabil och framåtsträvande klubb som ständigt tar nya grepp för att attrahera nya innebandyälskande ungdomar. Man har under flera år satsat på att utveckla såväl spelare som ledare och domare. Tack vare denna satsning har man bland annat kunnat integrera handikappidrotten i föreningen genom sin väl fungerande HK-sektion. I denna sektion är dessutom årets Ungdomsledarstipendiat i Halland verksam.

De visar på ett tydligt sätt att det i den lilla föreningen kan rymmas ett enormt engagemang. Ett engagemang som gör att Hallands Innebandyförbund stolt konstaterar att utmärkelsen till Årets förening 2012/2013 går till: Capricorn IC.

 

IBK Puma 2011/2012
Årets vinnare har under flera år varit med i diskussionen om att bli utnämnd till Årets förening. I år tar de äntligen steget högst upp på pallen. De har under en längre tid haft en utpräglad strategi avseende utveckling av såväl förening, som dess ledare. Tack vare ett kategoriskt deltagande i kurser, föreningsutvecklingsprojekt och ledarskapsutbildningar har de skaffat sig en ledande position inom halländsk innebandy.

Årets förening har en särpräglad förmåga att engagera spelare, föräldrar och ledare att ta en roll i föreningens utveckling. Detta visas inte minst i samband med deras uppskattade Stand-up-föreställningar och arrangemang på Karsefors festplats. Tack vare detta arbete har de även hittat nya sätt att dels finansiera sin verksamhet och dels sätta innebandyn på kartan i det samhälle där de verkar. Hallands IBF meddelar därför stolt att titeln Årets förening 2011/2012 tillfaller IBK Puma från Våxtorp.

 

Falkenbergs IBK 2010/2011
Priser går denna gång till en förening som under en längre tid visat ett stort engagemang för innebandy och som även utvecklat kringarrangemang för att öka det lokala och regionala intresset för sporten. Man har jobbat aktivt för att marknadsföra och sälja innebandyn på det lokala planet genom att bland annat placera sarg på skolgård och profilera sig via butiks TV.

Detta har man sedan kryddat med högklassiga matcharrangemang och en offensiv marknadsföring av såväl sin förening som sin Cup. Föreningen har dessutom under flera år satsat på utbildningsinsatser för egna ledare, domare och spelare. Detta har gjorts såväl i samarbete med förbundet som i egen regi. Man har också visat att man ständigt vill utvecklas mot nya mål genom att kontinuerligt utvärdera sin egen verksamhet. Hallands Innebandyförbund kan, med stöd av ovanstående, stolt meddela att priset för Årets förening 2010/2011 går till – Falkenbergs IBK.

 

Onsala IBK 2009/2010
På bara två säsonger har de lyckats bli Hallands näst största innebandyförening. De har dock hela tiden sörjt för en stabil organisation i allmänhet och god ledarförsörjning i synnerhet. Genom att engagera lokala profiler och ett idogt arbete med föreningsutveckling är man idag Hallands snabbast växande förening. 

I takt med utvecklingen av föreningens grundstenar såsom ledar- och föreningsutveckling har även framgångarna på planen blivit alltfler. Denna säsong vann man serier i såväl Halland som Göteborg. På vårkanten krönte man dessutom säsongen med ytterligare en inteckning i ”Bäst i Halland”. Det är också juryns åsikt att Onsala IBK denna säsong varit just bäst i Halland och därför föräras föreningen med utmärkelsen ”Årets innebandyförening" 2009/2010.

 

Kustens IF 2008/2009
Föreningen har på förvånansvärt kort tid utvecklat en imponerande verksamhet. En verksamhet som står med två stadiga fötter på jorden men samtidigt har visioner och ambitioner utöver det vanliga. Föreningen har under året visat prov på god sportmannaanda och ett stort engagemang såväl internt som gentemot HIBF och andra föreningar.

Föreningen arrangerade exempelvis tävlingen ”Bäst i Halland” på ett sätt som tog denna del av Hallands verksamhet till en helt ny nivå. Hallands Innebandyförbund är imponerat över på det sätt som Kustens IF har byggt sin verksamhet från grunden på ett lika snabbt som effektivt sätt. Vi ser därför Kustens IF som ett lysande föredöme för kommande nya föreningar att ta efter.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS