Samsyn och Samverkan, idrotten i Halland handlar om att barn och unga ska kunna vara aktiva inom flera idrotter – utan att behöva välja. Hallands Innebandyförbund är ett av de specialdistriktsförbund som skrivit under överenskommelsen.

Arbetet inleddes under hösten 2019 där Hallands Innebandyförbund, tillsammans med Hallands Handbollförbund och Hallands Fotbollförbund var drivande. SDF:en såg behovet av att arbeta över idrottsgränserna för att få barn och unga att stanna kvar längre inom idrotten.

RF SISU Halland har fungerat som processledare under arbetet och lett samverkansträffarna. Samsyn och samverkan, idrott Halland handlar om att fler ska kunna vara aktiva längre inom idrotten, där barns möjlighet att utöva flera idrotter är en viktig del.

Samtliga innebandyföreningar och innebandyledare i Halland ska verka för att "Samverkan och Samsyn" efterlevs!

Här finns mer att läsa kring avtalet mellan SDF:en!

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS