Som ledare inom idrotten har du en avgörande roll i att skapa en miljö där barnen trivs, känner sig trygga och får möjlighet att utvecklas.

Du och alla andra ledare inom idrottsrörelsen är ovärderliga för att idrotten ska fungera, dag efter dag. 

På denna sida hittar du stöttning och tips för att kunna genomföra dina första träningspass som innebandyledare.

Här finns grundläggande fakta samt övningar och träningsförslag, som hjälper dig att skapa träningar som passar just ditt lag. 

Här hittar du också de förutsättningar som gäller vid matchspel på Grön nivå. 

För att lära dig mer och få eller förnya din ledarlicens så går du en utbildning.

Aktuella utbildningar hittar du här

Stort tack för ditt fantastiska arbete och engagemang!

-

Matchspel GRÖN 2022/2023

Ålder på spelare som spelar på grön nivå är 6-9 år. Enligt TB kap 1 § 1 ska innebandy fr.o.m. 6 år till 12 år genomföras enligt Svensk Innebandys handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå.

Lokala förutsättningar gäller i enlighet med dessa seriekrav.

 

Sammandrag på grön nivå

Svår - Födda 2013/2014
Lätt - Födda 2015/2016


Förutsättningar åldersstruktur

Lag som har blandad åldersstruktur kan klassas in av Hallands Innebandyförbund och undantas dispensregler. Dessa lag markeras i spelschema med sin åldersstruktur, t ex IBK Dispens och 13/14 en *.

 

Matchspel

Match spelas med 3 utespelare och målvakt eller 3 utespelare utan målvakt (anges på spelschemat).

Planstorlek 12 meter x 20 meter. Juniormål (90x120) ska användas vid spel med målvakt. Vid spel utan målvakt, används den lilla målburen. Målvaktsområde  (1 meter x 2 meter) får tejpas upp, med tejp som är godkänd av hallägaren.

Det är tillåtet för lag på grön nivå att spelare som markerats som målvakt, även får deltaga som utespelare i samma match. Byte av målvakt får endast ske vid de byten som domaren blåser av för, såvida inte målvakten skadats. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet. Överårig målvakt får ej deltaga som utespelare.

När målvakten har bollen ska samtliga spelare i motståndarlaget backa hem till defensiv planhalva. Resultat får inte visas hallen under match eller publiceras på hemsidor/sociala medier.

 

Matchtid

Matchtiden är 1 x 15 minuter (rullande speltid), med avblåsningar under den rullande tiden för byten som sköts av domaren/sekretariat med 2 minuters intervall.

 

Spelare

Spelare som deltager i Sammandrag ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS och inneha en individuell licens.

Flickor får spela i pojkmatcher utan dispens.

Glasögon ska alltid användas av spelare på grön nivå.

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen. Överårig spelare (född 2012) kan godkännas för spel, men då måste föreningen ansöka om dispens genom att fylla i en dispensansökan via hemsidan.

 

Ledare

Vid match på grön nivå ska samtliga ledare i båset inneha giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs ut på matchprotokollet. Ledare som innan/under/efter match missköter sig får en anmärkning.

Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragen licens ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.

 

Spelschema

På www.hallandsibf.se finns aktuellt spelschema, var alltid uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsong. Uteblivet deltagande vid sammandrag måste meddelas via mail till halland@innebandy.se, senast en vecka innan utsatt speldatum. Föreningen erläggs då en administrativ avgift.

 

Innan Sammandrag på grön nivå

Arrangerande lag ska:

- Bjuda in alla lag som ingår i Sammandraget en vecka innan.


- Tillsätta två matchledare (minst en per spelplan).


- Bemanna sekretariat med minst 2 personer.


- Skriva ut, och ta med, sammandragsprotokoll från IBIS till alla lag som spelar i Sammandraget.


- Bygg sargen i rätt storlek och upprätta sekretariatet.


- Kom i tid så att de gästande lagen blir välkomnade.

 

Under Sammandrag på grön nivå

Matcher i Sammandrag på nivå grön nivå spelas 1 x 15 minuter. Tiden stoppas aldrig. Intervallbyten genomförs (2 minuter).

 

Sammandrag på grön nivå spelas med mycket förenklade regler.

 

På grön nivå fyller sekretariatet inte i målgörare eller matchresultat på sammandragsprotokollet.

 

Efter Sammandrag på grön nivå

Arrangerande lag ansvarar för att:

- Deltagarprotokollen skickas in till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg eller protokoll@hallandsibf.se


- Rapporterar till Hallands Innebandyförbund om något lag inte kommit till Sammandraget, eller om deltagande lag på något sätt misskött sig under Sammandraget.

 

KOM IHÅG - Spel på grön nivå innehåller inga tabeller eller resultat!

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS