Jubel F06

Innebandy för alla, tillsammans!

För oss innebär distriktslagsverksamheten en del i utbildningen av innebandyspelaren med sikte på spel i distriktets seniorlag.

Alla spelare i distriktet kommer inte att bli elitspelare eller spelare i distriktslagen. Men vår målsättning är att vara med och utbilda så många som möjligt, så långt som möjligt och att se till att bygga intresse för att fortsätta med innebandyn i någon form.

Verksamhetsidé
Vi vill, tillsammans med våra föreningar, utbilda innebandyspelare med sikte på spel i distriktets seniorlag.

Detta gör vi genom att:

- Erbjuda ungdomsspelare i Halland möjligheten att delta i ett utbyte med andra innebandyspelare i SDF-SM.

- Erbjuda en verksamhet som innehåller grunder för social fostran.
- Erbjuda en utvecklande verksamhet och individuell utveckling för spelaren.
- Ha ledare med förmåga att leda, utveckla, utbilda och kommunicera.
- Ha ledare som samverkar med föreningarna i distriktet.

Förbundet
Ungdomsverksamheten inom Hallands Innebandyförbund innefattar tjejer och killar som skall representera Halland i SDF-SM och de som deltager i vår breddverksamhet.

Styrelsen, tillsammans med tjänstemän, ansvarar för distriktslagen.

Ledare
Varje lag skall ha minst 2 ledare, där ledarens kunnande inom innebandy alltid står i centrum, men de är inte tillräckligt om ledarskapet inte är föredömligt.

Spelare
En spelare i Hallands distriktslag skall ha inställningen till att alltid göra sitt och lagets bästa, så väl på träning som vid match.

Under distriktslagssamlingar och matcher är spelaren en representant för Hallands Innebandyförbund och skall vara väl medveten om de förutsättningar och mål som gäller för verksamheten.

Spelaren skall aktivt deltaga i en halländsk innebandyförenings träningar och verksamhet.

Föräldrar och förening
Förening och föräldrar skall vara intresserade och engagerade i innebandyverksamheten runt spelaren. Det är viktigt att spelarens föreningar och föräldrar uppmuntrar spelaren att upprätthålla en positiv anda på och utanför plan.

Hallands Innebandyförbunds mål och riktlinjer skall accepteras och därmed också våra ledares sätt att sköta verksamheten. Se allt det positiva med att just Er spelare eller Ditt barn är med och utvecklar innebandyn och sig själv som innebandyspelare!

Bäst gör han/hon sin utveckling själv och i en egen miljö, men aldrig utan stöd från förening och förälder. Spelaren får livserfarenhet och ett minne för livet tillsammans med andra spelare med samma intresse – innebandy!

Uttagningen till det lag som får representera Halland går i två steg. 

Hallands Innebandyförbund bjuder in till tre uttagningsdagar, två i april/maj och en i augusti. Till dessa uttagningar får föreningar nominera fritt antal deltagare, även spelare kan anmäla sig själva till uttagningar via förbundets hemsida.

Vid uttagningarna finns ledare för båda distriktslagen på plats, personal, före detta distriktslagsledare, samt eventuella klubbtränare som kan komma att bjudas in. Vid uttagningarna bär samtliga spelaren en färgad numrerad väst, och samtliga närvarande ledare för anteckningar utifrån spelarens prestation vid uttagningarna.

Under uttagningarna framgår inte någon föreningstillhörighet på spelarna, utan spelaren skall vara ett namn kopplat till västfärg och nummer.

Breddtrupp
När de tre uttagningar är genomförda presenterar ledarna, via förbundets hemsida och Facebook, de spelare som tränar vidare med breddtruppen. Detta sker i slutet av augusti.

Breddtruppen (ca 25 spelare) har under några veckors tid samlingar som kan bestå av både träning och matchspel. Detta för att få en bättre bild av spelarnas tekniska, taktiska och fysiska förmåga, men även för att se hur spelarna fungerar i grupp. 

SM-trupp
Därefter tar ledarstaben ut en SM-trupp på 18 spelare som får äran att representera Halland på SDF-SM. Distriktslagsdeltagande går före annan idrott, klubblagets träningar och matcher.

Säsongen 2022/2023 gäller följande avgifter för distriktslagsverksamheten:

Nominering till uttagning 300:-

Spelare uttagen till Breddtruppen 300:-

Spelare uttagen till SM-truppen 2 500:-

Alla avgifter faktureras till spelarens förening. 

Populära sidor

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS