Föreningar i Halland har rätt att betala domares ersättning kontant, via Swish eller genom bankbetalning.

Vid bankbetalning gäller följande:

 - Betalningen skall vara domaren tillhanda senast 10 dagar efter att ersättning begärts i IBIS.

 - Betalning från föreningen ska märkas med matchnummer, för att domaren ska kunna veta vilken match betalningen avser.

 - Föreningen ska vara väl införstådd i de regler som gäller för betalning via bankkonto. Regler i detalj finns i Hallands Innebandyförbunds lokala förutsättningar.

 

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS