Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Svart nivå - Junior/Senior

Grundutbildning junior/seniortränare

Grundutbildningen för junior och seniortränare är den första utbildningen innan du kan delta på en fördjupningsutbildning för junior/seniortränare.
Utbildningen är på 4 timmar och genomförs digitalt via Teams.
Cirka 1 veckan innan utbildningstillfället skickas en anslutningslänk till utbildning ut via mejl till deltagaren.

Innehållet är Svensk Innebandy Vill, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), spelet innebandy och ledarskap.

Utbildningsmaterial: Folder med inloggningsuppgifter till Svenska Innebandys Utbildningsportal skickas ut efter kursen.

Pris 2021/2022:

 • Digital: 800 kr/deltagare
  Sök tillbaka 800 kr via Projektstöd IF

 • Digital Köpa loss: 800 kr/deltagare
  Max antal är 15 personer pga. diskussionsdelar.
  Sök tillbaka 800 kr via Projektstöd IFSteg 1 Svart – för tränare till spelare som är 16-21 år

Steg 1 Svart är en tredagarsutbildning.
Deltagaren förbereder sig en dag på hemmaplan med inläsning av och frågeställningar om valda delar av materialet, och deltar sedan fysiskt vid två heldagar.

Utbildningen innehåller delarna: Spelet, Matchen, Innebandyfys, Ledarskap och Idrottspsykologi. Deltagaren får lära sig mer om psykisk ohälsa i idrotten och vilka skydds- och riskfaktorer som finns för detta. Utbildningen fokuserar även på livsbalans och återhämtning från både spelar- och tränarperspektiv. Deltagaren får en djupare förståelse för transformerande ledarskap och träning i att använda ABC-modellen för påverkan och inlärning av beteenden.

Vid utbildningens andra dag får deltagaren fördjupa sig i spelet på svart nivå.
Tränarens roll inför, under och efter match står också i fokus. Deltagaren får även fördjupa sig i återhämtningsförmåga, explosivitet, förberedelseträning, samt skador och omhändertagande av skador. Utbildningen innehåller både teori och praktik

Pris 2021/2022:

 • Central utbildning: 3 000 kr/deltagare
  Sök tillbaka 1 200 kr via Projektstöd IF.
  Utbildningen genomförs inte som Köpa Loss.