Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Tävlingskonferens

Samtliga föreningar i Småland och Blekinge inbjuds till  tävlingskonferens med Smålands Innebandyförbund, för att diskutera tävlingsfrågor inför säsongen 2022/2023.

Ni kan välja att delta på plats eller digitalt, det är viktigt att ni som skall vara med digitalt anger den e-post adress ni vill ha inbjudan till. Föreningar som önskar vara fler en person ber vi Er att ni sitter tillsammans så vi endast får en uppkoppling per förening.
Procedur för röstning mm återkommer vi med till de som anmält sig.


Till tävlingskonferensen kan alla föreningar i Småland och Blekinge lämna in förslag (motioner) på förändringar som finns nu i SmIBFs lokala förutsättningar (föreskrifter).
På tävlingskonferensen tar sedan de närvarande föreningarna beslut i ärendet.

Ärenden av ekonomisk natur kan ej behandlas. Det är SmIBFs styrelse som beslutar om frågor rörande anmälningsavgifter, domararvoden, dispensavgifter och tävlingsavgifter etc. enligt SmIBFs stadgar.

Datum: 23 februari 2022
Tid: kl. 19:00.
Plats: Växjö (plats meddelas senare) eller Digitalt
Anmälan: senast 9 februari 2022. Anmäl er här! 
Fullmakt: Skall vara förbundet tillhanda senast den 16 februari 2022.


Motioner
Senast den 15 december 2021 ska motioner från föreningarna vara Smålands Innebandyförbund tillhanda.

Motioner kan skickas till Smålands IBF, Att: Tävlingskonferens, Box 485, 551 16 Jönköping eller mejlas in till smaland@innebandy.se

Fullmakt/anmälan
Vid Tävlingskonferensen har föreningarna en (1) röst i vardera kategori där de har lag i enligt nedan och Distriktsstyrelsen sju (7) röster.

Antal röster

Herrseniorlag 1
Damseniorlag 1
Ungdomslag 1

Har föreningen fler än ett (1) lag i någon kategori berättigar detta ej till fler röster än en (1) för denna kategori. En förening kan max få 3 röster.

Beräkningen sker på innevarande säsongs antal lag i seriespel. Förenings vars lag som har blivit uteslutna eller dragits sig ur före 1 januari kan föreningen ej tillgodo räkna sig röster för.

Vid votering krävs enkel majoritet, d.v.s. minst 50% av upprättad röstlängd, för att avgöra frågor.

Föreningen får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges.

Ombud får företräda max en förening på Tävlingskonferensen.


Anmälda till Tävlingskonferensen
Denna lista uppdateras löpande.

Förening: Antal röster: Rösträtt: Fullmakt
Smålands IBF 7 st    
Öjaby Sport IBK 2 st Håkan Stenholm JA
CL98IC 3 st Stefan Lindberg JA
Olofströms IBK 3 st Paul Svensson JA
FBC Kalmarsund 3 st Andreas Folke JA
Älmhults IBK 2 st Dennis Olsson JA
Craftstadens IBK 3 st Kent Hedengård JA
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Motion/proposition

Dokument

Inbjudan/Kallelse