Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Tävlingskonferens

Samtliga föreningar i Småland och Blekinge inbjuds till  tävlingskonferens med Smålands Innebandyförbund, för att diskutera tävlingsfrågor inför säsongen 2021/2022.

Vi har på grund av rådande läge redan nu beslutat att Tävlingskonferensen den 24 februari 2021 genomförs digitalt.
När ni anmäler är det viktigt att ni anger den e-post adress som ni önskar inbjudan till. Föreningar som önskar vara fler en person ber vi Er att ni sitter tillsammans så vi endast får en uppkoppling per förening.
Procedur för röstning mm återkommer vi med till de som anmält sig.

Måndagen den 22 februari klockan 19:00 erbjuder vi en möjlighet till testuppkoppling och den inbjudan kommer att skickas till samtliga som anmäler sig till Tävlingskonferensen.


Till tävlingskonferensen kan alla föreningar i Småland och Blekinge lämna in förslag (motioner) på förändringar som finns nu i SmIBFs lokala förutsättningar (föreskrifter).
På tävlingskonferensen tar sedan de närvarande föreningarna beslut i ärendet.

Ärenden av ekonomisk natur kan ej behandlas. Det är SmIBFs styrelse som beslutar om frågor rörande anmälningsavgifter, domararvoden, dispensavgifter och tävlingsavgifter etc. enligt SmIBFs stadgar.

Datum: 24 februari 2021
Tid: kl. 19:00.
Plats: Digitalt
Anmälan: senast 10 februari 2020. Anmäl er här! *
Fullmakt: Skall vara förbundet tillhanda senast den 17 februari 2021.

*OBS! Blekinge föreningar meddelar anmälan till pernilla.johansson@innebandy.se 


Motioner
Senast den 16 december 2020 ska motioner från föreningarna vara Smålands Innebandyförbund tillhanda.

Motioner kan skickas till Smålands IBF, Att: Tävlingskonferens, Box 485, 551 16 Jönköping eller mejlas in till smaland@innebandy.se

Fullmakt/anmälan
Vid Tävlingskonferensen har föreningarna en (1) röst i vardera kategori där de har lag i enligt nedan och Distriktsstyrelsen sju (7) röster.

Antal röster

Herrseniorlag 1
Damseniorlag 1
Ungdomslag 1

Har föreningen fler än ett (1) lag i någon kategori berättigar detta ej till fler röster än en (1) för denna kategori. En förening kan max få 3 röster.

Beräkningen sker på innevarande säsongs antal lag i seriespel. Förenings vars lag som har blivit uteslutna eller dragits sig ur före 1 januari kan föreningen ej tillgodo räkna sig röster för.

Vid votering krävs enkel majoritet, d.v.s. minst 50% av upprättad röstlängd, för att avgöra frågor.

Föreningen får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges.

Ombud får företräda max en förening på Tävlingskonferensen.


Anmälda till Tävlingskonferensen
Denna lista uppdateras löpande.

Förening: Antal röster: Rösträtt: Fullmakt
Smålands IBF 7 st    
Bankeryds SMK 2 st Nicklas Pehrsson JA
CL98IC 3 st Johan Wittberg JA
Craftstadens IBK 3 st Kent Hedengård JA
Hovslätts IK 3 st Stephan Knuthas JA
Husqvarna IK 3 st John Haglund JA
Ingelstads IBK 3 st Anders Karlsson JA
Jämjö IBK 2 st Patrik Renevall JA
Jönköpings IK 3 st Andreas Berglund JA
Jönköpings IK U 3 st Emelie Rosén JA
Lagan IBK 2 st Tobias Roxmarker JA
Ryds SK 3 st Michael Johansson JA
S/W 2010 IBK 2 st Morgan Olsson JA
Sillhövda AIK 1 st Martin Holgersson JA
Älmhults IBK 2 st Dennis Olsson JA
       
       
       
       
       

 

Motion/proposition

Dokument

Inbjudan/Kallelse