Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Extra Årsmöte

Styrelsen för Smålands Innebandyförbund kallar till extra årsmöte digitalt via Teams gällande samgående mellan Smålands- och Blekinge innebandyförbund.

Efter att det extra årsmötet är avslutat övergår vi till en ordförandekonferens.

Länk till mötet skickas ut 14 eller 15 mars till den e-postadress som angivits i Er anmälan.

Datum: 16 mars
Klockan: 19:00

Anmälan senast söndag 13 mars. Undertecknad fullmakt ska vara kansliet tillhanda senast 13 mars.
Anmäl er här!

Handlingar läggs ut på hemsidan två veckor innan mötet, 2 mars.

Anmälda till Extra Årsmötet

Förening: Namn: Fullmakt:
Craftstadens IBK Kent Hedengård JA
Hovslätts IK Stephan Knuthas JA
Jönköpings IK Ulric Svensson  
Jönköpings IK Utv Ulrika Ahnberg  
Bankeryds SMK Björn Bergström  
Färjestadens IBS Viktoria Gustavsson Diamond JA
Hestra SSK Kim Westlund  
Växjö IBK Åke Axelsson JA

Dokument

Handlingar