Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Verksamhet

Styrelsen
Styrelsen består av ordförande och fem ledamöter, de sammanträder fem till sju gånger per säsong.

Inom vissa områden har styrelsen  delegerat ansvaret till en kommitté, i vårt fall gäller detta tävlingsfrågor som Tävlingskommittén hanterar.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten då årsmötet inte är samlat. Utbildning, spelarutbildning etc hanteras av kansliet.

Tävlingskommittén (TK)
Tävlingskommittén består av ordförande och tre ledamöter, de sammanträder ca fyra gånger per säsong. Till TK är en idrottskonsulent knuten.

Domargruppen (DG)
Domargruppen har ingen beslutande funktion utan är en rådgivande grupp i domarfrågor, de sammanträder ca fyra gånger per säsong.

Till DG är en idrottskonsulent knuten som har ansvaret för hela domarverksamheten.

 

Årsmöte

Tävlingskonferens