Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Förtjänst- & Förbundstecken

Förtjänsttecken kan föreningen ansöka och Förbundstecknet tilldelas av Smålands Innebandyförbunds styrelse och går ej att ansöka.

Förtjänsttecken

Förening
Föreningar inom SmIBF kan tilldelas Förtjänsttecken Förening.

Plakett

  • 10 års innebandyinsats tilldelas föreningen en förtjänstplakett i Brons.
  • 20 års innebandyinsats tilldelas föreningen en förtjänstplakett i Silver.
  • 30 års innebandyinsats tilldelas föreningen en förtjänstplakett i Guld.


Person (ledare, funktionär, domare)
Personer inom föreningar som tillhör SmIBF kan tilldelas Förtjänsttecken Person.

Plakett

  • 10 års aktiv innebandyinsats tilldelas personen en förtjänstplakett i Brons.
  • 15 års aktiv innebandyinsats tilldelas personen en förtjänstplakett i Silver.
  • 20 års aktiv innebandyinsats tilldelas personen en förtjänstplakett i Guld.


Förbundstecken
Personer som nedlagt ett förtjänstfullt arbete för Smålands Innebandyförbund kan tilldelas Förbundstecken. Styrelsen för Smålands Innebandyförbund sköter utdelningen. Ingen ansökan kan göras.

Plakett

  • 5 års förtjänstfullt arbete för Smålands Innebandyförbund tilldelas ett Förbundstecken i Brons.
  • 10 års förtjänstfullt arbete för Smålands Innebandyförbund tilldelas ett Förbundstecken i Silver.
  • 15 års förtjänstfullt arbete för Smålands Innebandyförbund tilldelas ett Förbundstecken i Guld.

Ansökan

Fyll i detta formulär om ni vill ansöka om en utmärkelse.