Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Utmärkelser

Smålands Innebandyförbund vill uppmärksamma personer som gör ett utmärkande arbete inom förbundet eller föreningen genom att dela ut medaljer vid årsmötet.

Följande utmärkelser delas ut:

  • Årets domare och årets framsteg
  • Årets spelare (Smålandslaget)
  • Förtjänsttecken


Ansökan

  • Förslagsrätt till utdelning av utmärkelser tillkommer föreningar och förbundsstyrelsen.
  • Ansökan om utmärkelser skall göras via formulär.
  • Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas utan återsänds till förslagsställaren.
  • Beslutande är Smålands Innebandyförbunds styrelse.
  • Utdelning av utmärkelser sker vid Smålands Innebandyförbunds årsmöte.
  • Avsteg från kriterierna och tidsramarna kan göras om särskilda skäl föreligger. Beslut härom fattas av styrelsen.

Utskick av utmärkelse

Vi kommer skicka ut utmärkelsen efter Årsmötet den 21 september 2022.

Skriv i ansökan vilken adress ni vill att utmärkelsen skall skickas till.

Ansök om utmärkelse!

Här kan ni ansöka om Årets förening/ledare och förtjänsttecken till person och förening.