Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Utmärkelser

Smålands Innebandyförbund vill uppmärksamma personer som gör ett utmärkande arbete inom förbundet eller föreningen genom att dela ut medaljer vid årsmötet.

Följande utmärkelser delas ut:

  • Årets domare och årets framsteg
  • Årets spelare (Smålandslaget)
  • Förtjänsttecken


Ansökan

  • Förslagsrätt till utdelning av utmärkelser tillkommer föreningar och förbundsstyrelsen.
  • Ansökan om utmärkelser skall göras via formulär.
  • Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas utan återsänds till förslagsställaren.
  • Beslutande myndighet är Smålands Innebandyförbunds styrelse.
  • Utdelning av utmärkelser sker vid Smålands Innebandyförbunds årsmöte.
  • Avsteg från kriterierna och tidsramarna kan göras om särskilda skäl föreligger. Beslut härom fattas av styrelsen.

Ansök om utmärkelse!

Här kan ni ansöka om Årets förening/ledare och förtjänsttecken till person och förening.