Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Samgående Småland Blekinge

Respektive styrelse i Småland och Blekinge har tagit en avsiktsförklaring om att se över möjligheterna till ett samgående mellan förbunden, detta känns som en naturligt nästa steg efter många års gott samarbete.

Målsättningen är att samgåendet ska ske till sommaren 2022. I slutändan är det våra föreningar som tar beslutet på respektive årsmöten.

All information och dokument kommer att publiceras på denna sida för att det ska vara enkelt för alla att hitta det man söker om samgåendet. Det går utmärkt att kontakta arbetsgruppen och man finner respektive person kontaktuppgifter via nedan länkar.

Kontaktuppgifter Småland
Kontaktuppgifter Blekinge

Arbetsgrupp
Roger Ödebrink, Tobias Hedberg och Stefan Franzén (Småland)
Peter Carlsson och Rolf Trulsson (Blekinge)

2022-01-27
Styrelserna i respektive förbund har kallat till extra årsmöte, Blekinge 15/3 och Småland 16/3.

2021-11-09
Digital ordförandeträff Småland Blekinge
Information samt diskussion om planerna.
Se ordförandeträffen (YouTube)

2021-11-08
Arbetsmöte spelarutbildning och lägerverksamhet.

2021-09-08
Arbetsmöte konsekvensanalys.

2021-06-22 möte arbetsgrupp.

Brev till Svensk Innebandy framtaget och skickas in. Rubriker för konsekvensanalysen framtagna. Preliminär tidplan gjord. Nästa möte den 8 september.

 

2021-05-03 uppstartsmöte arbetsgrupp.

Uppstart för arbetsgruppen där formerna för arbetet har tagits fram. En informationssida ska skapas där förbundens föreningar hålls informerade löpande om arbetet. Första inledande uppgifter fördelade i gruppen. Nästa möte den 22 juni.

 
Aktiviteter

Här finner nu kommande aktiviteter

- Gemensam ordförandekonferens oktober/november

Dokument