Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Parasport

Många föreningar i Småland och Blekinge bedriver innebandy inom Smålands Parasportförbund vilka administrerar de tre divisioner som finns.

Här hittar ni länk till Smålands Parasportförund:

Föreningslista.

Förening: Kontakt: Telefon:
Burseryds IF Madelene Brandin 070-623 67 77
Calmif Linnea Thurfjell 076-105 67 86
CL98IC John Larsson 0700-26 76 59
CL98IC Anderas Lennartsson 0702-392473
Craftstadens IBK Linda Pettersson 076-58 18 46
Craftstadens IBK Mattias Johansson 0705-97 18 22
Emmaboda Wayne Westberg  
FBC Karlskrona Susanne Mårtensson 0708-93 06 25
Hultsfreds HIF Kenneth Carlsson 0763-08 45 04
Hultsfreds HIF Bo Schörling 0736-08 45 04
Jönköpings IK Ulrika Ahnberg 0768-84 34 11
Lagan IBK Johan Hård 073-065 23 23
Nannylunds IF Krister Jansson 072-319 98 76
Sandbäckshult Pär Adolfsson 0499-207 41, 070-520 1487
Tranås Innebandy Peter Back  
Westbo IBK Magnus 070-271 85 78
Vetlanda HIF Niclas Henriksson 070-581 47 25
Växjö IBK Markus Karlsson 0470-76 86 21, 073-277 05 84
Örlogsstaden Emil Fridolf 0709-47 30 80


Projektstöd Paraidrott.

Idrottsföreningar som bedriver parasport kan från Svenska Innebandyförbundet söka stöd inom tre områden, kravet är att föreningen är medlem i Svenska Innebandyförbundet.

  • Material till paraverksamhet (går även att söka via Anläggningsstöd- parasportutrustning). Stöd betalas ut till material som ämnar användas i paraverksamhet. Stöd ges till exempel till inköp av rullstolar för sittande innebandy och specialbeställda klubbor för stående innebandy. Inköpen ska göras till föreningen och inte
    till enskild person. Ansökan sker genom att fylla i bifogat dokument Ansökningsmall sökbart belopp IF och mejla det med tillhörande fakturor eller kvitton till inkluderingsansvarig på SIBF. Maxbelopp 10 000:-

  • Genomförande av paraverksamhet. Stöd betalas ut för hallhyror i samband med paraverksamhet. Ansökan sker genom att fylla i dokument Ansökningsmall sökbart belopp IF och mejla det till inkluderingsansvarig på SIBF.
    Maxbelopp 3 000:-

  • Marknadsföring av paraverksamhet. Stöd betalas ut till marknadsföring och/ eller uppsökande verksamhet för att starta paraverksamhet. Med detta menar vi insatser för att nå målgruppen och få dem till innebandyhallen, förslagsvis rekryteringsinsatser på särskola, annonser på sociala medier, lokaltidningar. Ansökan sker genom att fylla i dokument Ansökningsmall sökbart belopp IF och mejla det med tillhörande fakturor eller kvitton till inkluderingsansvarig på SIBF. Maxbelopp 3 000:-


Föreningen använder denna mall Ansökningsmall IF

Kontaktperson Svensk Innebandy Inez Rehn
inez.rehn@innebandy.se eller 0760-10 73 34