Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Utbildningssatsning för ledare inom barn- och ungdomsidrotten

Utbildningssatsning för ledare och utvecklare av barn- och ungdomsidrott.

I studier kring framgångsrika utvecklingsmiljöer har de så kallade organisationsledarna visat sig centrala och väldigt betydelsefulla. Med bakgrund av det görs nu en gedigen utbildningssatsning för dig som vill utveckla barn- och ungdomsidrott på bästa sätt.

Läs mer om det här!


För mer information kontakta Mikael Fagerström, RF-SISU Småland, 070-450 54 32.

short_text    Publicerat av Pernilla Johansson 2020-10-13, kl 07:13