Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Sugna på att spela fler matcher?

Vi närmas oss tillfällen för Cupdagen, vi har ett antal vakanta platser på en del ställen.

Vill ni ta en plats så kontakta Håkan Söderman så lägger han in laget där ni önskar delta. Cupdagen ett extra tillfälle för fler matcher i de serier som har lite för få matcher under säsongen.

Kolla in bifogad fil vilka lediga platser som finns.

Välkomna!

Vakanta platser Cupdagen

short_text    Publicerat av Pernilla Johansson 2021-11-22, kl 07:18