Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Referensgrupp med SF för fördelning av stödpaket

Efter regeringens beslut om ett akut stödpaket på 500 miljoner kronor till idrottsrörelsen påbörjar RF arbetet med fördelning av stödet. En referensgrupp med SF-representanter är nu på plats.

– Vi är glada över att regeringen agerat snabbt i en svår tid. Det är bra att regeringen ger RF förtroendet att fördela stödet. Detta kommer självklart göras i dialog med regeringen men friheten att fördela på det sätt idrotten tror är det bästa kommer vara viktig. Idrotten får inte låsas in i ramar som sedan riskerar att inte vara relevanta ifall situationen förändras, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Fortsätt läs här.

short_text    Skrivet av Pernilla Johansson 24 mars 2020