Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Inbjudan till erfarenhetsutbyte för höstens tävlingsspel under Coronapandemin

Träffen genomförs via Teams måndagen den 30/11 klockan 18:00 - 19.00.

Det har varit en omtumlande start på säsongen för idrotten, många riktlinjer och råd har tagits fram och skickats ut, vi har matcher som är uppskjutna och föreningarna har fått ta hand om saker man normalt inte behöver.

Med tanke på det arbete ni har lagt ned i föreningarna ute så vill vi utbyta erfarenhet hur verksamheten har fungerat under hösten samt se om vi behöver justera något inför våren. Anmälan är öppen för alla oavsett om man deltar i pool- eller seriespel.

Agenda
- Hur har föreningarnas arbete påverkats? Vad har varit svårast?
- Hur har förbundets arbete upplevts ut hos föreningarna med frågeställningar runt Corona (information, riktlinjer, möjlighet till hjälp)
- Behöver vi justera eller ändra på något inför våren?

Välkomna med anmälan senast 24 november, vi erbjuder även en testuppkopplingskväll den 26 november.

Anmälan gör ni här!

Kontaktperson Stefan Franzén, stefan.franzen@innebandy.se, 036-34 54 64

short_text    Publicerat av Pernilla Johansson 2020-11-17, kl 13:49