Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Har ni en domaransvarig i föreningen?

För två år sedan började vi i fundera på hur vi och föreningarna tillsammans kan arbeta med domare ute i föreningarna, vi såg även ett behov av att ha en bra kontaktyta mellan oss.

Vi bestämde oss för att lansera domaransvarig i föreningen med en ambition att alla föreningar ska ha en person som ansvarar för föreningens domare, detta kan gälla tillsättning, coachning eller kontakt med förbundet. Under våren 2020 genomförde vi ett teamsmöten för att påbörja arbetet och nu under hösten har ett antal teamsmöten genomförts där vi framför allt lagt vikten på samarbete mellan föreningarna samt information från oss.

Vi uppmanar alla föreningar som har en domaransvarig att kryssa i den rollen i iBIS så vi lättare kan bjuda in till möten och de föreningar som inte har en domaransvarig rekommenderar vi att utse en.


Här är en länk till vår Domaransvarig i förening sida.

short_text    Publicerat av Pernilla Johansson 2020-11-11, kl 07:33