Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Grattis till Vetlanda Innebandy som firar 30 år

Vi säger grattis till Vetlanda Innebandy som firar 30 år.

Häng med på en resa om hallbygget och föreningens engagerade personer, berättelsen är skriven av Jonas Kjellström före detta Ordförande i föreningen.

Trevlig läsning

Ära de som Äras bör!!
En kortfattad historia om hur Vetlanda Kommun blev berikade med två sporthallar genom ideellt arbete från Vetlanda Innebandyförening (nedan kallat VIB), småländsk envishet och en gnutta jävla anamma.

Historien tar sin början 2009 när Vetlanda Innebandyförening som inför varje ny säsong fick slåss med näbbar och klor för att få normala träningstider i kommunens hallar till både seniorer och ungdomar.

Tyvärr är det ju så att Innebandyn var en relativt ung idrott i förhållande till många andra idrotter och det fick till resultat att de redan etablerade sporterna fick de mest attraktiva träningstiderna och vi som förening fick nöja oss med det som blev över, grovt uttryckt.

Dessutom fick vi tider i hallar på mindre orter inom Vetlanda kommun som ligger många kilometer utanför stadskärnan, detta innebar att vi måste få föräldrar att skjutsa och hämta till dessa träningar, vilket inte var så enkelt.

Som följd av detta såg vi att varje lag tappade utövare med stor säkerhet beroende på att man inte kunde lösa transporterna, ett lag som hade två träningstider under veckan med cykelavstånd inom stadskärnan hade 26 personer i träning, året därpå när de fick träningstider i hallar utanför staden tappade man 12 personer, mycket tråkig utveckling för en idrott som vi kände hade en mycket positiv trend.

När vi tog upp detta problem med kommunen fick vi till svar att det fanns ett pågående projekt att bygga en ny hall men hur långt fram i tiden detta låg var det ingen som kunde ge oss ett svar på, kanske under 2014 under gynnsamt förhållande.

Med detta i bagaget började man i styrelsen för VIB diskutera möjligheterna att bygga en egen hall för att tillgodose inte bara innebandyns ökade behov utan även andra sporter som vid det tillfället utnyttjade kommunens hallar och gymnastiksalar.

Ett projekt som tidigare genomförts i kommunen var en fullstor bandyhall, en hockeyhall samt en konstgräsplan, allt detta genomfördes genom idrottsföreningars gemensamma arbete, ett samarbete mellan bandy, ishockey samt fotbollen.

Lösningen var att mixen med föreningar bildade ett aktiebolag som ansökte om ett kommunalt lån på den summan som krävdes för att klara av att bygga den nya arenan på Tjuskulleområdet där den gamla konstfrusna bandyarenan låg tillsammans med träningsplaner för fotboll.

Vi såg detta som en bra mall för att arbeta vidare med genomförandet av en ny sporthall, vi kontaktade handbollsföreningen och gymnastikförening, det var viktigt att vi var flera föreningar för att underlätta för kommunen i sitt beslutsfattande, båda föreningarna var positivt inställda när vi presenterade våra första planer på genomförandet.

Med detta i ryggen startade Clas Löfqvist som vid den tidpunkten var vice ordförande i VIB sitt arbete ned att ta fram olika ritningsförslag på hur hallen eller hallarna skulle utformas hur de skulle placeras i förhållande till en tänkt dockning till den befintliga Norrgårdshallen, vågar inte ens tänka på hur många timmar som Clas ägnade åt att skapa den slutliga förslaget som vi skulle gå vidare med till kommunen.

Kan inte räkna upp alla möten och timmar som vi hade med kommunen, byggfirmor, rörföretag, elfirmor, entreprenadföretag samt även arenabolaget som byggde bandyhallen med mycket erfarenhet och många goda råd som vi fick ta del av.

I detta skede tog vi också kontakt med Svenska Innebandyförbundet som vid tiden drev ett projekt som gick under namnet 40x20, projektet skulle leda till att fler hallar skulle byggas runt om i Sverige, även här fick vi hjälp med projekteringen även om vi själv var drivande, det var vi som ägde projektet. Vi kom relativt snabbt fram till att projektet skulle genomföras genom totalentreprenad med en extern kvalitetsansvarig.

Nu kom ytterligare ett ”litet” hinder som vi definitivt inte räknat med.
Projektet 40x20 och den utlovade bidragspengen på 250 000 kr uteblev pga olika orsaker men till vår stora glädje gick i stället RF SISU Småland in med ett mycket välkommet bidrag.

När alla ritningar och kalkyler var upprättade presenterade vi 2010 projektet för våra politiker och berörda nämnder, det var många frågor och synpunkter som ventilerades men när vi väl efter många timmar var färdiga hade samtliga partier ställt sig positiva till projektet.

Då tog VIB förnyad kontakt med handbollen och gymnastiken för att gå igenom hur vi skulle lägga upp en låneansökan till kommunen, nu var deras intresse inte lika stort längre.

Men skam den som ger sig, vi tog förnyad kontakt med kultur och fritidsförvaltningen som ägde det nu skrinlagda projektet inom kommunen, efter många turer fram och tillbaka där vi ventilerat en rad olika möjligheter för att hitta en lösning där VIB skulle stå som egen byggherre, det var ibland riktigt heta diskussioner och dödläge inträffade och tiden gick och vi blev mer och mer frustrerade men i slutet på 2011 deklarerade vi och då främst Clas Löfqvist att om vi inte kunde hitta en gemensam snar lösning på projektet skulle ritningarna hamna i dokumentförstöraren och raderas för alltid från datorn.

Detta togs uppenbarligen på allvar och ett nytt upplägg hittades, så i slutet av 2011 var vi i gång igen och arbetade för högtryck för att få fram nya lånehandlingar, dessa skickades över till kommunen i början på 2012.

Nu har vi verkligen gjort allt vi kunnat för att presentera ett så genomarbetat förslag som möjligt, nu är det bara att vänta på besked från kommunen om de backar oss eller inte. I samband med att vår ansökan skickades in fick jag frågan från kommunens egna kommunikationscenter och där säger jag att om bara kommunen fattar beslutet utan krångligheter hoppas vi på att en ny hall ska kunna stå färdig på skiftet 2012–2013 Detta är något som jag fått ångra men vi var fulla av total övertygelse att nu var det nära.

Återigen får vi se hur ”trögt kvarnarna maler” inom kommunens maskineri, vänta, vänta och återigen vänta men efter år av väntan kommer äntligen det positiva beskedet i slutet av maj 2013 om att låna ut de 29 miljonerna vi begärt om för att bygga en dubbel hall på totalt 2900 m2, en fullstor hall med golvyta på 23x45meter med publikkapacitet på 650 sittande personer samt ytterligare en fullstor hall med golvyta på 23x45meter med begränsad publik, åtta omklädningsrum, gym samt ett café.

Med anledning av att kommunen ska låna ut pengar så gäller LOU, lagen om offentlig upphandling, alla dokument ligger klara att läggas ut för upphandling, vi har valt en rätt snäv tidsram för att så fort som möjligt kunna sätta spaden i marken.

När anbudstiden gått ut har vi fått in offerter från flera olika företag. valet föll enligt upphandlingskrav på det företaget som lämnat lägst anbud, Axel Andersson & Söner AB.

Det första gemensamma spadtaget togs i mitten av 2014 genom representanter för byggbolaget, kommunen samt innebandyföreningen, de första entreprenadmaskinerna dundrade in på byggplatsen och sprängningen var i gång, enorma schaktmassor transporterades bort och gjutningen kunde påbörjas.

Äntligen! Nu var vi igång!

Clas Löfqvist hade nu hunnit ta över rodret för VIB och är ny ordförande, själv har jag insett att min tid inte räcker till att driva två företag och samtidigt bygga en sporthall med café på nästan 3000m2 samt anpassningar av ytorna runt arenan.

Clas tar nu själv över ansvaret för hela Arenabygget, han är dagligen på plats för att inspektera att allt fortgår som det ska samt deltar i samtliga byggmöten som mer eller mindre sker dagligen från byggstarten hösten 2014 till den dagen som slutbesiktningen genomfördes i mitten av november 2015.

Med en enorm stolthet inviger Clas den nya hallen den 29 november 2015 ISCAR Arena tillsammans med representant från kommunen samt representant från företaget ISCAR som köpt namnet på hallen under tre års tid, detta löpte ut 2020 och från 2021 är namnet Hasses Sportcenter och sponsor är numera Hasses Gatukök i Vetlanda.

Och nu till ingressen: Ära den som äras bör!!

Vill med all tydlighet och enorm respekt sända ett stort och innerligt TACK! till Clas Löfqvist och hans enorma insats och oförtrutna arbete som möjliggjort att detta enorma arenaprojekt blev verklighet, utan Clas engagemang hade aldrig projektet blivit genomfört.

Vet att det har varit många fler personer inom föreningen som varit bidragande i projektet men är övertygande om att de håller med mig om att Clas var den viktigaste komponenten för att uppnå slutresultatet.

I skrivandets stund 2021 har föreningen fortfarande egen kontroll över samtliga delar i Arenan och inte bara det utan fortsatt att utveckla verksamheten, investerat i en stor jumbotronskärm samt ett stort teknikrum som anstår en förening i de högre serierna.

Vi riktar ett stort tack till Werner von Seydlitz stiftelse som ekonomiskt stöttat föreningen i samband med våra olika projekt. Ekonomin står sig stark och följer de utsatta målen med ett gott överskott för att kunna investera och underhålla byggnader och ytor under åren framöver.

I serien ligger herrlaget i topp i division två och vi hoppas naturligtvis att vi kan ta klivet tillbaka till division ett för att fortsätta lagbygget för uppgifter i de högre serierna.

Damlaget har också startar mycket bra och ligger med i toppskiktet på tabellen i division ett. Hoppas att de fortsätter i samma anda så kommer det sluta bra.

Vill avsluta med en hälsning till föreningar som går i liknande tankar som vi i VIB en gång i tiden gjorde, HÖR AV ER!

Kan vi på något sätt bidra till att fler hallar byggs och får våra ungdomar att aktivera sig i föreningsverksamhet i stället för att hamna i gäng på stan som ställer till det så är det värt varenda timme vi lägger på detta viktiga arbete.

Varma hälsningar från före detta Ordförande i Vetlanda Innebandyförening, Jonas Kjellström

short_text    Publicerat av Pernilla Johansson 2021-11-12, kl 12:00