Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Föreningsaktivitet och nedstängning, hur arbetar ni?

Lokala allmänna råd har gjort att stora delar av idrotten fått ställa in sin verksamhet, endast personer födda 2005 och senare får fortsatt träna i föreningens verksamhet.

Hur har detta påverkat Er föreningar? Har ni goda exempel på hur man kan göra istället?

Svara gärna via bifogat enkät så kommer vi att välja ut och publicera några bra exempel.

Här fyller ni i formuläret!

short_text    Publicerat av Pernilla Johansson 2020-11-18, kl 11:26