Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Extra Årsmötet gav enhälligt bifall till samgående med Blekinge IBF

Extra årsmötet gav enhälligt bifall till styrelsen förslag gällande samgående med Blekinge Innebandyförbund till det nya förbundet med namnet Småland Blekinge Innebandyförbund.

Samtidigt som Småland genomförde sitt extra årsmöte gjorde även Blekinge Innebandyförbund detta och deras extra årsmöte gav bifall till motsvarande förslag.

Senast 31 mars ska bägge förbunden skicka in en motion till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte som beslutar om detta.

Har ni några frågor om detta kan ni kontakta Stefan Franzén, stefan.franzen@innebandy.se

short_text    Publicerat av Pernilla Johansson 2022-03-18, kl 08:11