Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Beslut avseende damserierna 2020/2021

Tävlingskommittén har beslutat att B-lag från och med säsongen 2020/2021 inte kommer delta i ordinarie seriepyramid. Det betyder att både Damer division 1 och division 2 kommer att bestå av endast representationslag.

Tävlingskommittén har beslutat att införa klassen DJ20. I DJ20 tillåts fyra generella dispenser utan åldersbegränsning. Klassen DJ18 kommer inte finnas kvar. (Uppdaterat beslut 20-05-07).

Tävlingskommittén har beslutat att erbjuda spel i Damer division 3 (D3). I D3 tillåts representationslag, B-lag och lag som bygger på motionärslicens.

D3 spelas som en fristående serie utanför ordinarie seriepyramid (D1, D2), vilket innebär att avancemang inte är möjligt.


Vad grundar sig dessa beslut i?

Beslutet angående D2 utan B-lag grundar sig i det som arbetsgruppen för damseriestruktur kom fram till samt diskussioner kring utveckling av damverksamheten.

Beslut angående DJ20 grundar sig i diskussioner kring damverksamheten där man konstaterat att äldre spelare inte kan erbjudas spel i t.ex. föreningar som genomgår generationsskifte. Förslaget lyftes på allvar fram under diskussioner kring ny damseriestruktur.

Beslut angående D3 grundar sig i att B-lag behöver en tillägnad serie. Beslutet grundar sig också i en strävan att bredda målgruppen i och med att spelare/lag med motionärslicens kan deltaga.


Varför kommer ändringen så sent?

TK inser att ändringen kommer väldigt sent under pågående serieanmälan. Tyvärr försenades hela processen p.g.a. Corona-pandemin och allt arbete det medförde. Samtidigt anser TK att förändringarna är prioriterade för att föra damutvecklingen framåt snarast.

TK förstår att föreningars planering inför kommande säsongen påverkas. TK anser dock att besluten inte begränsar möjligheterna för lag att deltaga i seriespel utan tvärtom erbjuder fler och bredare alternativ.


Vem kan jag kontakta angående besluten?

Frågor om besluten i sig besvaras av Tävlingskommittén. kontaktuppgifterna finns här 


Vad gäller nu för serieanmälan?

Anmälningsformulär har uppdaterats. Dokumentet ”serieinbjudan + information 2020–2021” kommer inte att uppdateras med denna nya information.

Praktiska frågor om redan inskickad anmälan eller kommande anmälan besvaras av Håkan Söderman på kansliet.


Vad innebär motionärslicens?

Motionärslicensen är som en alternativ för spelare utan A- och B-licens, exempelvis ett lag som inte vill satsa full ut med träningar och seriespel som är kvalificerande för avancemang uppåt i seriesystemet kan ändå vara med i D3 under förutsättning att man har motionärslicens.

Licensen registreras på samma sätt som övriga.

short_text    Skrivet av Pernilla Johansson 3 veckor sedan