Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Avsiktsförklaring samgående mellan Smålands- och Blekinge IBF

Våra förbund har lång tradition av gott samarbete gällande tävlings- och utbildningsverksamheten och bägge styrelserna känner att tiden nu är mogen att utreda en möjlighet till samgående.

Ambitionen är att detta ska ske under juni 2022. Inom kort påbörjas arbetet med att se på konsekvenser och möjligheter samt lägga en tidplan med alla de olika aktiviteter som behöver genomföras.


Roger Ödebrink                                    Peter Karlsson
Ordförande Smålands IBF                 Ordförande Blekinge IBF

 

short_text    Publicerat av Pernilla Johansson 2021-03-24, kl 13:00